Esseekonkurss

ESSEEKONKURSS õpetajatele: Olen osa loodusest!

MILLISEID TÖID KONKURSILE OODATAKSE

Essee teemal „Olen osa loodusest!”  - maht  kuni 1 lehekülg A4 formaadis.

MIS ON KONKURSI EESMÄRK:

•    Saada rohkem informatsiooni õpetajate senistest kogemustest ja kuidas ta kasutab loodusretkel nähtut ja kogetut oma igapäevatöös õpilastega;
•    Saada informatsiooni õpetajate matkaeesmärkidest;
•    Jagada koolituses osalevate kogenud õpetajate informatsiooni ka noortele õpetajatele, kes võivad saada nendest esseedest ideid oma tulevases töös õpilastega. Selleks avaldatakse esseed www.retked.ee kodulehel ja Ökokrati projekti erilehel;
•    Juhtida tähelepanu keskkonnaprobleemidele Eestis ja väärtustada õpetajaid, kes oma tegevusega kasvatavad noori säilitama ja kaitsma loodust. 


KONKURSI TINGIMUSED:

•    Konkurss toimub ajavahemikus 17.03.2008 kuni 30.05.2008 ning esseede viimane saatmise tähtaeg on 30.05.2008.
•    Esseed saadetakse e-posti aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
•    Tööd peavad olema vormistatud eesti keeles ja elektrooniliselt.
•    Esseel peavad olema vajalikud autori andmed (e-posti aadress, eesnimi ja perekonnanimi, kool, amet ja telefoninumber).
•    Osavõtja annab loa avaldada oma töö (autori soovi korral nimetuna) www.retked.ee Ökokrati projekti erilehel ning annab loa retkekorraldajale Reimann Retked OÜ kasutada nendes esseedes sisalduvat informatsiooni uute retkede väljatöötamisel ning tervikuid tekste või üksikuid lauseid (tekstilõike) uute retkede reklaamlausetena.
•    Konkursil osalenud autoritel ei ole rahalisi ega muid töö autorlusest tulenevaid nõudmisi töö edasise kasutamisel ning autor loovutab kõik teose suhtes kehtivad varalised õigused konkursi korraldajale.
•    Konkursi korraldajal on tulemuste avalikustamisel õigus konkursile esitatud töid paljundada ja eksponeerida.


KONKURSI VÕITJA AVALIKUSTAMINE:

Peaauhinna (räätsaretk kahele OÜ Reimann Retked poolt) võitja avalikustatakse lõpukonverentsil Kilplalas, Müüsleri mõisas 11. juunil 2008  ja  www.retked.ee  ning Ökokrati kodulehel.