Keskkonnatelk

Messilaadne infopunkt Keskkonnatelk külastas 2007. aastal 12 Eesti suurüritust järgmiselt:

1. 01. mai Kuusalu Kevadlaat
2. 05. mai Tartu kevadlaat
3. 11.-12. mai jalgrattaretk “Kuidas elad, Matsalu?”
4. 12. mai Haapsalu heakorrapäev
5. 1.–2. juuni Jäneda Aia- ja Lillepäevad
6. 09. juuni Rakvere linna päevad
7. 14. juulil Porkuni päevad
8. 28.–29. juulil Jäneda talupäevad
9. 4.-5. august Kuressaare merepäevad
10. 25. august Saue külade päevad
11. 6.-9. september maaelu näituslaat Luige sügis
12. 22. septembril Suur Paunvere Väljanäitus

Keskkonnatelk koondas enda alla 30 tootjat-töötlejat, kellest 25 mahetootjat ja 5 mahetootmisele üleminevat põllumajandussaaduste tootjat liitus kampaaniaga täiendavalt hooaja jooksul.
Kokku külastas Keskkonnatelki ligikaudu 100 000 inimest. Külastajad said tutvuda põllumajandussaaduste ja mahetoodetega läbi degusteerimise. Laialdast huvi pakkus külalistele küsitlusleht Eesti toidust ja tootmisest, mida võis vabatahtlikult täita. Kokku vastas Eesti toidu teemalistele küsimustele ligikaudu 1200 inimest.
Põllumehed ja keskkonnakaitsjad ühendasid oma jõud, et propageerida loodussõbralikumat tootmist. 96 m²-sel Keskkonnatelgis propageeriti säästvat elu- ja mõtteviisi. Esmakordselt pakuti Keskkonnatelgis maitsmiseks tunnustatud maheleiba, mida sai leivatootjalt ka kaasa osta.
Küsitluslehtedest selgus, et tarbijate arvates peaksid Eesti tootjad väärtustama rohkem järgmisi aspekte: Eesti toorainet (92% küsitletuist), kvaliteeti (94% küsitletuist), tervislikkust (88% küsitletuist) ning 84% küsitletuist pidas oluliseks ökonoomset pakendit.

Keskkonnatelgi peamine eesmärk on
tõsta inimeste keskkonnateadlikkust ning levitada säästvat elu- ja mõtteviisi;
tervisliku toitumise, mahepõllumajanduse ja säästmise tutvustamine;
Eesti toidu väärtustamine, täisväärtusliku toidu eeliste selgitamine noortele;
taluturismi ja toitlustuse edendamine ja ühendamine.

Küsitlustulemused näitasid, et põllumajandustootmist on hakatud üha rohkem seostama loodussõbraliku tegevusena.
Keskkonnatelgi sihtgrupp on Eesti õpilased, üliõpilased ning nende vanemad. 2007. aastal oli hinnanguline Keskkonnatelgi külastajate arv ligi 100 000 inimest.
Keskkonnatelk tegutseb alates 2003.

Ajakirjandusväljaannetes on ära toodud pressiteated Keskkonnatelgi hooaja jooksul.
KUKU-raadio saade Keskkonnatelk on eetris pühapäeviti kell 10.00-11.00 ning kordusena neljapäeviti  kell 21.00 -22.00
Keskkonnatelki tutvustav DVD on saadaval Keskkonnaministeeriumi infopunktis.