Keskkonnamüra konverentsi 2010 kava

Keskkonnamüra konverentsi 2010 kava

Teemade juures on lingid Keskkonnamüra konverentsi 2010 ettekannete kokkuvõtetele ja ettekannetele. Ettekannete sisu ei saa kopeerida ega printida.  

 

Kell
Teema
Esineja
8.15-8.55 Registreerimine  
9.00-9.10 Tervitus, sissejuhatus, kava ja päevaplaani tutvustus

Jaanus Tamkivi Keskkonnaministeerium, Keskkonnaminister

Professor Andres Keevallik Tallinna Tehnikaülikooli rektor

Priit Adler MTÜ Ökokratt juhatuse liige

9.10-9.30 Keskkonnamüra ohjamise suunad Eestis Kokkuvõte  Ettekanne

Reet Pruul Keskkonnaministeerium, välisõhu osakond peaspetsialist

Ramon Nahkur   Sotsiaalministeerium   Rahvatervise osakonna peaspetsialist

9.30-10.15 Käsiraamat keskkonnamüra mõjust tervisele  Kokkuvõte  Ettekanne Käsiraamat "Keskkonnamüra mõjud"
Marja Heinonen-Guzejev Helsingi Ülikool Meditsiini teaduskonna, Rahvatervise osakonna  biomeditsiini ekspert,  töötervishoiu arst, Soome
10.15-11.00 Tuulikute müra mõju tervisele Kokkuvõte  Ettekanne I Ettekanne II   Eja Pedersen PhD, Keskkonnatervishoid
Halmstadi Ülikool, lektor, Rootsi
11.00-11.15 Kohv, tee    
 
11.15-11.45 Kaebused keskkonnamüra kohta ning olukorra analüüs Kokkuvõte  Ettekanne Kristjan Põldaas Terviseameti Põhja talituse vaneminspektor
 11.45-12.30 Tööväline müra – allikad, kokkupuude ja mõju kuulmisele  Kokkuvõte  Ettekanne Jaana Jokitulppo PhD, Insinööritoimisto Akukon Oy vanemkonsultant, Soome
12.30-13.15
Soome Keskkonnaministeeriumi meetmed keskkonnamüra leevendamiseks ja elanike teavitamiseks Kokkuvõte  Ettekanne  
Ari Saarinen vanemteadur
Soome Keskkonnaministeerium tehiskeskkonna osakonna juhataja, Soome
13.15-13.55 Lõunapaus  
13.55-14.05 Euroopa ja Eesti keskkonnamüra standardid  Kokkuvõte  Ettekanne
Priit Kikas MTÜ Eesti Standardikeskus tegevdirektor
14.05-14.50 Statsionaarsete mürabarjääride abil keskkonnamüra vähendamise mõju tervisele Kokkuvõte  Ettekanne Prof. Dr. Jan Middelberg
Tehnikadoktor,  füüsikamagister, ehitusfüüsika ja matemaatika professor
Tsiviilehituse ja Geoinformatsiooni Teaduskond, Jade Rakendusteaduste Ülikool, Saksamaa
14.50-15.35 Müraseintele tehtavate testide ja standardite ülevaade. Standardite nõuded müraseinetele ja testide tulemused Shütte Aluminum toodetel Kokkuvõte  Ettekanne Katsearuanded 

Gerd Heltriegel Schütte Aluminium müügidirektor

Adam Drozdzynski diplomeeritud insener, Schütte-Aluminium Müraseinte müügijuht, Saksamaa

15.35-16.05 Müratõkkeseinte efektiivsuse hindamine Eesti põhimaanteedel  Kokkuvõte  Ettekanne Sergei Rušai Terviseameti kesklabori füüsikalabor vanemspetsialist
16.05-16.20 Kohv, tee
 
16.20-16.50
Müra leevendamise võimalused läbi planeeringus seatavate keskkonnatingimuste 
 Kokkuvõte  Ettekanne
Kaur Lass OÜ Head juhatuse liige, ruumilise planeerimise ekspert
16.50-17.00 Tallinna Keskkonnamüra tegevuskavast
 Kokkuvõte  Ettekanne
Peep Pobbul Tallinna Linnavalitsuse Keskkonnahoiu osakonna juhataja
17.00-17.10
KOV tegevused ja tulemused keskkonnamüra leevendamisel. Kokkuvõte  Ettekanne
Jaan Vahtla Jõgeva Linna keskkonna spetsialist
17.10-17.30
Kas tankitõrjegranaadiheitja teeb palju müra? Kokkuvõte  Ettekanne Esta Rahno Ramboll Eesti AS keskkonnamüra ekspert
17.30-17.40 Uurimistöö: Kaubandustegevusest tingitud häiriv müra kui põhiõiguste riive Kokkuvõte  Ettekanne Ettekande pildid 
Allan Appelberg Tartu Ülikooli õigusteaduskond, bakalaureus
17.40-17.45 Uurimistöö: Tartu lennujaamast tuleneva müra mõju lähiümbruse elanikele Kokkuvõte  Ettekanne  
Heliise Jartsev Eesti Lennuakadeemia üliõpilane (asendab) Signe Vanker Eesti Lennuakadeemia õppeosakonna juhataja
17.45-17.50 Uurimistöö: Müra Kohila Gümnaasiumis Kokkuvõte  Ettekanne
Caisa Sell Kohila Gümnaasiumi 12 b klassi õpilane
 17.50-18.15 Kokkuvõte konverentsist 
Sven Paulus Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik konverentsi moderaator