Ettekanded

Konverentsi ettekanded

Mürahäiringu vältimise õiguslikud alused,  Reet Pruul Keskkonnaministeeriumi Keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna peaspetsialist

Mürakaebused, olukord Eestis, kaebuste lahendamine,  Irina Filippova Tervisekaitseinspektsiooni  spetsialist

Euroopa müradirektiivid, strateegiline mürakaardistamine,  Edgar Wetzel BusinessWölfel Messysteme Software GmbH+ Co.KG Iternational Sales Office juht

Müraolukord Tallinnas – lühike ülevaade, Tallinna strateegiline mürakaart, Pille Vals Tallinna Keskkonnaameti juhtiv spetsialist, Hendrik Puhkim Ramboll Eesti AS Keskkonnaosakonna juhataja,
Olli-Matti Luhtinen, Ramboll Finland Oy projektijuht

Keskkonnamüra käsitlemine Taanis, John Klinkby SoundPLAN Nord ApS direktor

Keskkonnamüra käsitlemine Rootsis, Lisa Maria Granå  WSP Acoustics, akustikakonsultant

Keskkonnamüra käsitlemine Lätis ja Leedus, Valts Vilnitis SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment  juhatuse liige

Mürahindamisest KMH raames ja modelleerimisest (IMMI), Toomas Pallo Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ juhatuse liige

Keskkonnamüra käsitlemine Soomes, Sirkka-Liisa  Paikkala Soome Keskkonnaministeeriumi  Keskkonnanõunik

Müraleevendavatest meetmetest I osa, II osa,  Volker Mellert, Loodusteaduste doktor Oldenburgi  Ülikooli professor rakendusfüüsika alal  ja Euroopa Akustika Ühingu (EAA) president 

Uute harjutusväljade planeerimine, müra mõjudega arvestamine, Kersti Ristimägi Kaitseväe Logistikakeskuse haldusteenistus harjutusaladejaoskonna nõunik

Liiklusmüraga arvestamine põhimaanteede rekonstrueerimisel-projekteerimisel, Villu Lükk Maanteeameti planeerimisosakonna peaspetsialist

Keskkonnamüra hindamine, teooria ja praktika,  Marko Ründva Akukon OY Eesti Filiaali juhataja

Mürakaitseekraanide praktilised lahendused, Schütte toodete tutvustus,   Gerd Heltriegel Schütte Aluminium GmbH müügidirektor