Olen osa loodusest 2008

2008. aasta projekt Olen osa loodusest! on lõppenud.  Suur tänu kõigile osalejatele ja toetajatele!

Projekti käigus toimusid: 

  • 8 koolitusseminari Eesti erinevais paigus juhendajatele, kooli- ja lasteaiaõpetajatele keskkonnanädala sisu ja läbiviimise metoodika alal; 
  • 289 keskkonnanädalat eelregistreeritud koolides ja lasteaedades, mis viidi haridusasutustes läbi koostöös kohalike omavalitsustega. Vaata nädalakavasid!
  • Puhta Looduse Pidu lasteaialastele ja kuni 6. klasside õpilastele järgnevalt:

20. mail Toila Oru pargis
21. mail Paunkülas
22. mail Luke pargis
23. mail Haapsalu lossihoovis


Lõpukonverents 11. juunil 2008 Järvamaal Kilplalas, kus tutvustati  juba 2009. a. teemat MÜRA pole muusika!

Kevadel 2007 viisime läbi üle-Eestilise projekti ”Mets õpetab!” 79 omavalitsuse 220 haridusasutuses ligi 23000 noorele. ”Mets õpetab!” osutus huvitavaks korraldajatele ning osalejatele. Keskendusime metsateadlikkuse suurendamisele. Mets on huvitav ja pea igale haridusasutusele kättesaadav õpikeskkond, mida saab senisest rohkem kasutada. Seda tõdesid enamus õpetajaid ning omavalitsuste ametnikke, eks täitsid tagasiside ankeeti projekti kohta.

Samas innustati meid jätkama projektidega juba looduskaitselistel teemadel. Seepärast kutsusime üles kõiki Eesti haridusasutusi ning omavalitsusi osalema Ökokratt 2008 projektis ”Olen osa loodusest!”.
Projektiga liitumise kinnitas 107 omavalitsust ning 285 haridusasutust, kokku üle 27000 noore.

valdade_pilt_eesti_2008_olen_osa_loodusest.jpg