Müra-alaste uurimistööde konkursi tingimised

Üldtutvustus 

Ökokratt on loodud Eestimaa elanike, eelkõige laste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ja säästva eluviisi propageerimiseks. Meie tegevuse eesmärgiks on tutvustada oma kodukoha keskkonnaalast olukorda, et oskaksime hoida kogu Eestimaad. Ökokratt on tegutsenud viimased 11 aastat peamiselt noortega, mil lasteaedades ja koolides on läbi viidud keskkonna- ja loodusnädalaid. Ökokratt kaasab oma projektides kõikide maakondade noori (kokku üle 20 000).

Oleme läbi viinud esimese Keskkonnamüra konverentsi 2008, Ökotantsufestivale, kulgenud  Keskkonnatelgiga üle Eesti alates 2003. aastast. Ökokratil on alates 2000. aastast oma logo - elektripirn, mille sees on roheline kuusepuu - ning tunnuslause "VALGUSTA END!"

Konkursi eesmärk

Konkursi eesmärk on  teadvustada müra olemasolu, selle kahjulikku mõju tervisele ja loodusele ning selle ennetamise võimalusi.

Konkursi tingimused

Uurimistöö teemaks on „müra“ See on üldteema, mitte täpne teema ega pealkiri - kitsama valdkonna valib ja töö pealkirjastab iga uurija iseseisvalt.

Töö minimaalne maht on:
a) üliõpilased 20-25 A4 lehte,
b) vanemas vanuserühmas õpilased (10.-12. klass) 20-25 A4 lehte,
c) nooremas vanuserühmas õpilased 10-20 A4 lehte,
Šriftiga Times New Roman, tähesuurusega 12 punkti, reavahega 1,5.

Tööl võib olla kuni kaks autorit. Kui töö on koostanud kaks inimest, peab selle maht olema
a) üliõpilased 30-35 lehte A4,
b) vanemas vanuserühmas õpilased vähemalt 25-30 lehte A4,
c) nooremas vanuserühmas õpilased vähemalt 15-20 lehte A4.

Nõuded töö vormistamisele

Käesoleva juhendi koostamisel on aluseks võetud kehtivad nõuded teaduslike tööde koostamise ja vormistamise osas. Kasutatud on Kääpa Põhikooli uurimistööde koostamise juhendit ÕN pr. nr. 2/27.09.2007. (http://www.koopakool.edu.ee/ext/failid/Uurimist_juhend.doc), mida on soovitatav kasutada töö koostamisel. 

Konkursi tähtaeg ja tööde esitamine

Tööde esitamise tähtaeg on 01. september 2010. Töö teema peab olema seotud müraga.

Osalema kutsutakse:
a) üliõpilasi,
b) vanema vanuserühma õpilasi (10.-12. klass),
c) noorema vanuserühma õpilasi.

Müra-alane uurimistöö tuleb saata 01. septembriks 2010 aadressile:
MTÜ Ökokratt, Saluvälja 3, Kuusalu küla, Harjumaa 74609
.
Ümbrikule lisada märge "Uurimistöö". Korralikult vormistatud uurimistööle tuleb lisada eraldi lehtedel kokkuvõte ja töö autori(te) andmed: nimi, asutus, klass/kursus , juhendaja, e-posti aadress ja telefon.

Tööle tuleb lisada eraldi lehel ühe lehekülje pikkune kokkuvõte, kus antakse ülevaade tööst, metoodikast, tulemustest ja järeldustest. Palume saata töö ka elektrooniliselt (pdf; doc või docx formaadis) aadressile (kuni 15 MB) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või saata link serverist töö alla laadimiseks koos ligipääsu võimaldavate kasutajanime ja parooliga (kui need on vajalikud).

Kokkuvõte trükitakse Keskkonnamüra konverents 2010 materjalide hulgas, mis jagatakse kõikidele konverentsikülalistele. Autori(te) kirjalikul (ka e-postiga antud) nõusolekul avaldatakse uurimistöö MTÜ Ökokratt kodulehel www.okokratt.ee .

Konkursile esitatud uurimistööde tegijad kutsutakse konverentsile, mis toimub 21.oktoobril 2010 Tallinna Tehnikaülikoolis. Keskkonnamüra konverents keskendub keskkonnamüra tervisemõjule ja selle leevendamise võimalustele.

Konverentsil sihtrühmaks on omavalitsuste ja riigiasutuste spetsialistid, kes igapäevaselt tegelevad müra leviku leevendamisega või peavad seda ära hoidma. Näiteks planeerimise, ehitamise, loodushoiu, keskkonnakaitse, õhu-, raudtee-, maantee- ning laevatranspordiga või mõne muu valdkonnaga kokkupuutuvad ametnikud, arhitektid, tervisekaitsjad, projekteerijad, ehitajad jt inimesed.

Täpne aeg ja koht teatatakse osalejatele hiljem.

Konkursi tulemuste otsustamine

Konkursile esitatud töid hindab MTÜ Ökokratt ja keskkonnamüra asjatundjate poolt moodustatud komisjon ajavahemikul 05.09.– 25.09.2010.

Tulemused kuulutatakse välja 30. septembril 2010.a.

Konkursile edastatud kõiki töid hinnatakse vanuserühmade järgi. Hindamiskomisjoni ettepanekul premeeritakse stipendiumiga rahaliselt iga vanuserühma kolme parimat tööd. Konkursikomisjonil on õigus muuta väljastatavate stipendiumite arvu ja suurust.

Konkursi auhinnafond

Konkursi stipendiumifond on kokku 5000 krooni. Konkursikomisjonil on õigus anda välja üks stipendium või premeerida stipendiumiga iga vanuserühma kuni kolme parima(te)ks tunnistatud tööd vastavalt komisjoni otsusele. Võitja(te)le määratud rahaline stipendium  kantakse võitja(te)le üle ühe nädala jooksul, arvates võitja väljakuulutamisest.

OÜ Coomor Kaubandus (www.coomor.ee) poolt on tooteid kõikidele osavõtjatele kokku 6000 krooni ulatuses. Uurimistöö, mis käsitleb kõrvaklappe ja sellega seonduvat, saab eripreemiaks Sennheiseri elektrooniliselt müra summutavad kõrvaklapid. Esemelise auhinna üleandmine lepitakse kokku iga osalejaga individuaalselt.

Stipendiumi andmise osalejale võib tühistada, kui selgub, et
• kaitsmisel on rikutud kehtivaid eeskirju või juhendeid;
• uurimistöö on plagiaat või uurimistöös esitatud andmed osutuvad võltsituiks.

Lisainfo:
Priit Adler
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 51 32 149
www.okokratt.ee