Puhta Prügi Pidu

Jäätmete sorteerimine 2003 kevadel

Puhta Prügi Peo üritused Harjumaa valdades

Jüri Gümnaasiumis ja Rae Huvialakoolis

          10.aprill       Õpetajate koolitus  Rebala külas Harjumaal

11.aprill    Projekti tutvustus õpilastele, konkursside väljakuulutamine (temaatilised luuletused, jutud,  referaadid, teabetekstid,

                    seinalehed, plakatid, skulptuurid, tunnuslause konkurss)

16.–17.apr. Klassijuhatajatundides prügilas kuuldud info tutvustamine

22.aprill       Sobiva ilma korral Lehmja tammiku koristamine, korjatud prügi sorteerimine

30.aprill       Näitus parimatest töödest

9.mai            Kokkuvõtete tegemine, võitjate väljakuulutamine koolis   

15.mai          Parimate õpilaste (50) osavõtt ekskursioonist Tallinna prügilasse ja seal toimuvast üritusest

                     PUHTA PRÜGI PIDU 

 

Neeme Algkoolis

 

9.aprill            Õpetajate koolitus

14.apr-9.mai   Lauamängu valmistamine

14.apr-9.mai   Stendõppematerjali koostamine

14.apr-9.mai   Perede jäätmeraamatute koostamine

14.apr-9.mai   Prügiskulptuuride valmistamise

14.apr-9.mai   Videoklippide valmistamine ja demonstratsioon

28.aprill          Omaloomingulise luulekonkursi korraldamine

30.aprill          Ranna koristamine

30.aprill          Volbrilõke, prüginõidade moeshow

5.mai               Plakatite joonistamine

9.mai               Omavalmistatud paberile kaardid emadepäevaks

15.mai             Parimate õpilaste autasustamine ja PUHTA PRÜGI PIDU

 

Raasiku Põhikoolis

 

25. märts     Sissejuhatav koosolek klassijuhatajatele. Puhta Prügi Pidu.

2. aprill        Koolitus õpetajatele Tallinna uues prügilas.

3.-14.apr.    Projekti tutvustamine õpilastele ainetundides (õp I. Mägi, S. Saluste, M. Kondratjev, R. Ilves)

21.aprill      Ekskursioon tehasesse A/S Mistra-Autex "Tootmine ja jäätmed"

24. aprill      Plakatikonkurss teemal "Prügi õigesse kohta" 1.-9. klass

25.aprill       Puhta Prügi Peo tunnuslause konkurss (ainetundides)

24.aprill       Seinaleht "Prügi õigesse kohta" tähtaeg (vastutab 9. klass)

28.aprill       Ringkäik mööda alevit, kus asuvad jäätmete prügikastid 1-4 klass

30.aprill       Õpilaste loomingu näitus oma koolis 30.aprillil ja parimad taiesed vallamajas 7. mai

5.-9.mai       Prügisorteerimise nädal 1.-9. klass( 6. mai kell 12.00 Cleanaway konteiner kooli ees)

12.-14. mai  Projektis paremate osalejate väljaselgitamine

            Autasustamine (õpilased, klassid ja õpetajad)

15. mai        Puhta Prügi Pidu

Lisaks:        Projekti info avaldamine kooli koduleheküljel.

                    Skulptuuride meisterdamine 1-9 klass (kunstiõpetajad ja ainetunnid)

 

Aruküla Põhikoolis

 

25. märts         Sissejuhatav koosolek  (Raasiku valla keskkonnaspetsialist M. Semidor)

31. märts         Töökoosolek õpetajatele. Tegevusplaani koostamine

2. aprill            Koolitus õpetajatele Tallinna uues prügilas

3.-14.apr.         Projekti tutvustamine õpilastele. Õpilasmeeskondade moodustamine (klassijuhatajad)

 

Muud tegevused ajavahemikus 11. aprill – 9. mai

11. aprill           Ekskursioon Bodilseni ( tootmisjäätmetega tutvumine) IIa ja IIb klass

25. aprill           Puhta Prügi Peo tunnuslause konkurss

25. aprill           Seinaleht „Ökokratt“ (õp. L. Möls)

25. aprill           Seinaleht „Mida teha kodus tekkinud jäätmetega” ning

                         selleteemaline jutu-ja luulevõistlus (V-VI klass)

28. apr. - 2.mai    Viktoriin     

5.- 9. mai          Prügisorteerimise nädal (6. mai kell 13.15 Cleanaway konteiner kooli ees)

7. mai               õpilaste loomingu näitus oma koolis ja vallamajas

12.-14.mai        Projektis paremate osalejate selgitamine, autasustamine

15. mai             Puhta Prügi Pidu

19.-23.mai        Kokkuvõtete tegemine ja projekti tulemuste avaldamine kooli koduleheküljel

Lisaks              Plakativõistlus, meisterdamine, joonistamine  kõigile osalejatele (kunstiõpetajad ja klassijuhatajad)

 

Kostivere Põhikoolis

 

15.aprill       teabelehe valmimise tähtaeg. Teabeleht ilmub Tagapingi viimase lehena ja seal on info ja materjali, mis 

                     aitab töörühmadel ülesannete täitmisel jäätmete sorteerimise nädalal.

24. aprill      seinalehe “Jäätmete sorteerimine” valmimise tähtaeg.

21.aprillil     pannakse üles kooli 2. korrusele suur valge paber, mis on jaotatud klasside vahel. Iga klass peab oma osa

                     täitma (pildid, joonised, skeemid, jutukesed).

23. aprill      Rattamatk Loo prügilasse. Start 14.00 kooli eest.

28. aprill      Patareide kogumiskastide valmistamise tähtaeg. Kasti valmistab  6.klass Urmas Pohla juhendamisel.

                     Kast pannakse üles esimese korruse koridori, kuhu hakatakse koguma patareisid. 5.klass kaunistab

                     patareide kogumiskasti (kasti peale kleepida paber, millele on kirjutatud, mis sinna kasti kogutakse).

28.apr-2.mai Prügi sorteerimise nädal.

2. mai         kell 12.00 – 14.00 tuuakse kooli juurde jäätmekonteiner, kuhu lapsed võivad kodust tuua vanapaberit,

                   kogutud plastikpudelid jne.

On lootust saada Kalle Mälbergi film prügi sorteerimise vajalikkusest

 

Kallavere keskkoolis

 

Kallavere koolis  on tunnuslause konkurss välja kuulutatud. Sellest võtavad osa 5.-9. klassi õpilased

17. aprill      Jäätmenäitus 3. klassis

23. aprill      Seinalehtede valmimine

30.aprill       Plakatite valmimine. Need paigaldatakse koolis kõigile hindamiseks. Osavõtjateks  4.-6. klassid.

                    Õpilastel on võimalus hinnata   plakateid  10- palli süsteemis. Plakateid hindab þürii, kes lõplikult otsustab

                    auhinnalised kohad. Plakatid tehakse rühmatööna.

 5. mai         Prüginukkude valmimine (1.-6. klass)

 

Videofilm Maardu prügirikastest paikadest saab valmis 11. klassi abiga.

Ilmselt tuleb see piisavalt kriitiline, milleks on ka kuhjaga põhjust. Filmi esilinastusele on oodatud Maardu linna keskkonnaspetsialist ja teised linnaametnikud.

 

Lehmja Põhikoolis

 

Parimate ideede ja kavandite välja selgitamiseks toimuvad õpilastele järgmised üritused:

 

7. aprill        koolitus õpetajatele Tallinna Uue Prügila AS

14.–30.apr   jäätmekäitluse vajalikkuse selgitamine õpilastele

            loodusainete jaklassijuhatajatundides (I-IX klass)

14.– 30.apr  projekti „Prügila makett“ teostus kunstiõpetuse  

 tundides (I-IX)

kuni 28. apr   tunnuslause konkurss

2. mai   projektide presenteerimine koolirahvale ja parimate tööde hindamine (idee, teostus, kaitsmine)

 

Autasud saavad kolme vanuserühma paremad projektid ja aktiivsemad õpetajad.

20 õpilast pääsevad 15. mail Tallinna Prügila AS „Puhta Prügi Peole“