Ökotantsufestivali reglement

1. PÕHITINGIMUSTEKS on, et tants peab olema:
• noorte ja nende juhendajate omalooming
• seotud looduse- ja keskkonnateemaga
• seatud läbiva süþee ja kandva ideega, olenemata tantsu stiilist
• vastav eakohastele eneseväljendusoskustele ja kehalistele võimetele.
• esitatud hea tujuga ja ilmekalt.

2. OSALEJATEKS on koolieelsete õppeasutuste (lasteaedade) ja üldhariduskoolide tantsurühmad.
3. TANTSU PIKKUS võib olla maksimaalselt 5 minutit.
4. VANUSEASTMED
Osalejad jaotuvad viide vanusegruppi:
  * Lasteaialapsed
  * 1.-3. klassi õpilased
  * 4.-6. klassi õpilased 
  * 7.-9. klassi õpilased
  * 10.-12. klassi õpilased
Iga vanuseastme tantsutrupp võib osaleda ühe tantsuga.
5.  HINDAMISKRITEERIUMID
 Þürii vaatab osalevates tantsudes festivali teemale vastavust, eakohasust, üldist esteetilisust, lavaruumi kasutamise oskust (liikumistasapindade ja -suundade mitmekesisust, tantsujoonist), uudsust, fantaasiat, liikumisrütmi vaheldust, liikumisseade terviklikkust, kostüümi, liikumise ja muusika harmooniat, tantsijate artistlikkust, tehnilisi võimeid, stiilitunnet ja sünkroonsust.
Þürii ei sea tantse paremusjärjestusse, küll aga jagatakse eripreemiaid.
 
ÖKOTANTSU FESTIVALI EESMÄRK:
• tekitada paljudes lastes ja noortes huvi keskkonna ja looduse vastu
• anda võimalus väljendada end läbi tantsulise liikumise.
• suurendada noorte ja laste keskkonnateadlikkust.
• motiveerida loodussäästlikuma elu võimaluse üle mõtlema
• anda võimalus luua omaloomingulisi tantse
• arendada lastes väljendusoskust läbi omaloomingulise tantsu
Festival pakub võimalust käia ennast näitamas, teisi vaatamas ja sõprussidemeid luua.