Müra-alaste uurimustööde konkursi tulemused

Müra-alaste uurimustööde konkursi tulemused 

Müra uurimustööde konkursi hindajad hindasid konkursile saabunud uurimustöid.
Hinnati konkursi eesmärkide täitmist, uurimustööteemat, töö mahtu, vormindamist, eakohasust, uurimistöö aktuaalsust ja allikmaterjalidele viitamist.

Uurimustööde paremusjärjestus ja auhinnad:

11. ja 12. klass

Uurimistöö Müra Tartu Raatuse Gümnaasiumis (Kokkuvõte)
Merlin Grosberg 12. klass  Stipendium 50 Eurot 
Juhendaja: õpetaja Liivi Plint
Tartu Raatuse Gümnaasium


Noorem vanuserühm

1. Uurimistöö Müra Käina Gümnaasiumis (Kokkuvõte)
Karl Meldorf 7.klass Stipendium 25 Eurot 
Mattias Aksli 7.klass Stipendium 25 Eurot 
Juhendaja: õpetaja Anneli Salumaa
Käina Gümnaasium

2. Uurimistöö Käinas elava 7.klassi õpilase teisipäevane koolipäev (Kokkuvõte)

Elina Jõpiselg 7.klass             Stipendium 20 Eurot 
Laura Tammerand 7.klass      Stipendium 20 Eurot 
Juhendaja: õpetaja Anneli Salumaa
Käina Gümnaasium

Võitjatele määratud rahaline stipendiumid üle kantud üle osalejate kontodele.
 
Ettevõte OÜ Coomor Kaubandus (http://www.coomor.ee) auhinnad antakse üle 01. detsembril