Fotokonkurss

Mida mets meile õpetab? Loodus on ärganud ja valmistub suureks suveks. Leidke see erilisus ja õpetlikkus, mida kevadine mets meile pakub ja jäädvustage fotole!

Osavõtuõigus
Võistlusel võivad osaleda kõik Ökokrati projektis kaasatud lasteasutused v.a konkursi korraldamisega seotud isikud.

Konkursi ajakava
Võistlusfotosid saab esitada kuni 31. maini 2007.
Tulemused avalikustatakse ja võitjaid autasustatakse 9. juunil 2007 Ökokrati lõpukonverentsil Rahvusteatris Estonia

Konkursi kategooriad VGR1-VGR5
Konkurss korraldatakse viies vanuserühmas: 1) lasteaialapsed; 2) 1.-3. klassi õpilased;
3) 4.-6. klassi õpilased; 4) 7.-9. klassi õpilased; 5) gümnaasiuminoored

Vastavalt eale saab fotokonkursis osaleda 5 erinevas vanusegrupis VGR1-VGR5. Üks osaleja kool võib esineda kõigis vanuseastmetes!

Fotosid hindab þürii, kuhu kuuluvad tuntud loodusfotograafid Tiit Hunt ja  Peeter Vissak, ajakirjanik  Kadri Valner ja ajakirja ”Hea laps” kujundaja Vivika Kalt.

Þürii hindab fotode väljendusrikkust, galerii kunstilist ja tehnilist taset, samuti kujutatu õpetlikkust ja loodusväärtust.

Fotokonkursi võitjad:

Kõige noorem vanusegrupp VGR1

I koht Piilukaamera, Viimsi LA Piilupesa

II koht Pühapäev metsas, Konguta Kool

III koht Mets õpetab - Mesilased ja tammetõrud

IV koht - Riisikamets

Vanusegrupp VGR2

I koht Kevad Uuno, Kabala L-P.

II koht Paikuse 2007, Paikuse Põhikool

III koht Keila Ühisgümnaasiumi album, Keila ÜG

Vanusegrupp VGR3

I koht Metsavana õpetusel, Konguta Kool

II koht Daria Skok fotod, Keila Ühisgümnaasium

III koht Metsast, Sander Kuusalu KK

Vanusegrupp VGR4

I koht Mets ja muud loomad, Maari Loo KK

II koht Kevadel muutub mets mõne nädalaga, Raili Kuusalu KK

III koht Keila Gümnaasiumi looduspildid

VGR5 ergutusauhind

Talvise ja kevadise metsa omapära - Kriss