Projekti nimi:
Eesti I täpsusorienteerumise raja ja mobiilse orienteerumise raja rajamine.

Projekti lühikokkuvõte:

Projektiga rajatakse Harju maakonda Kuusalu valda Kiiu, Kuusalu aleviku, Kuusalu, Allika, Valkla, Andineeme, Rehatse, Külmaallika, Aru, külade elanike liikumisharrastuse võimaluseks looduses mobiilse orienteerumise (MOBO) rada Kuusalu aleviku lõunapoolsesse metsa ning Kiiu ja Kuusalu aleviku ja Kuusalu küla jalgteede äärde Eesti esimene täpsusorienteerumise rada ning korraldatakse demopäev ja korraldatakse 4 võistlust elanikele. Antud orienteerumisrajad on esimesed NutiAkadeemia mobiilse orienteerumise rajad Kuusalu vallas.

Projekti eesmärk ja seos tegevusgrupi strateegiaga:
Projekti üldeesmärgiks on omaalgatuse, aktiivsuse, sotsiaalsete suhete ning koostöö tugevdamine maapiirkonnas.

Eesmärgiks on koostöös partneritega luua innovatiivsed võimalusi tegevuspiirkonnas kohalike kogukondade kehalise aktiivsuse suurendamiseks, arendada maapiirkonna taristut kaasaegse lahendusega, kasutada kohalikku ressurssi, loodust,  spordi ja vabaaja veetmiseks looduses liikumiseks ja viibimiseks sh laste ja noorte vaja aja veetmise võimaluste loomist, sportimisvõimaluste loomist ning soodustada töövõime parandamist maapiirkonnas.
Eesmärgi täitmiseks rajatakse 1 mobiilne orienteerumise rada ja 1 täpsusorienteerumise rada.
Projekti eesmärgid kattuvad MTÜ Arenduskoda strateegiaga.