Ääremaa üheskoos tuvaliseks!

Projekti peaeesmärk on tõsta tegevuspiirkonna suutlikkust kriisiolukorras enne professionaalse abi ootamist iseseisvalt toime tulla ja tõsta elanike üleüldist turvatunnet ning heaolu. Projekti peaeesmärgi saavutamine aitab mh tõsta ka taotlejaorganisatsiooni võimekust organisatsiooni juhtimiseks ja arendamiseks, piirkonna koostöö korraldamiseks, kogukonna kaasamiseks, piirkonna arendamiseks ja kodanikuühiskonna edendamiseks. Turvalisuse edendamise teema kerkis esile taotleja eelmise projekti „Arengusild minevikust tulevikku“ raames kogukonnaga ühiselt piirkonna lahendamistvajavaid probleeme kaardistati.
Turvalisuse arenguhüppeks viiakse vabatahtlikele läbi pääste, korrakaitse ja esmaabi kursused ning koostatakse ühiselt piirkonna kriisiolukorra tegevusplaan, mida järgima hakatakse. Projekti raames kaasatakse piirkonna elanikke turvalisusega seotud ühisüritusele.
Projekti sihtrühmaks on piirkonna elanikud ja koostöötegevuskava allkirjastanud organisatsioonide liikmed. Projekti tulemusena moodustatakse kogukonna liikmetest 12-liikmelised kohalikud MTÜ Päästeliidu, Kaitseliidu ja abipolitseinike grupid ning koostatakse piirkonna kriisiolukorra tegevusplaan. Abivägede ja tegevusplaani olemasolu tagab piirkonna elanike ja külastejate turvatunde.
Projekti elluviimist rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 9900 euroga.

KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks.jpg