Ökokrati tutvustus

Idee
Eestimaa elanike, eelkõige laste keskkonnateadlikkuse tõstmine ja säästva eluviisi propageerimine. Teades oma kodukoha keskkonnaalast olukorda, oskame hoida kogu Eestimaad.

Missioon
Tutvustada säästva arengu põhimõtteid
Näidata seosed, mida tekitab inimtegevus loodusele (põhjus ja tagajärg- kõik on kõigega seoses)

Logo ja tunnuslause

logo.jpgTunnuslause on VALGUSTA END! ning logoks on elektripirn, mille sees on kuusepuu.

Elektripirn sümboliseerib habrast loodust, mis meid ümbritseb ning kaitseb. Pirnis olev kuusepuu on see, mis sümboliseerib kõike elavat.

Tunnuslause VALGUSTA END tähendab, et inimesed peavad rohkem teadma meie looduse säästmise võimalustest ning teadvustama hetkeolukorda.
 

MTÜ Ökokratt on  järgmiste organisatsioonide liige:
Sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku www.sev.ee
Mittetulundusühing  PAIK www.paik.eu

MTÜ Ökokratt omab

SIIA SAAB. Ligipääs kõigile märk. www.vordoigusvolinik.ee/siiasaab