Eeldused vabatahtlikuks saamisel

Vabatahtlikuks saamiseks pead vastama neile tingimustele:
•    Oled vähemalt 14 aastat vana. Noored vanuses 14-18 peavad võtma vabatahtlikuks hakates selleks vanema kirjaliku nõusoleku. Kui sa oled alla 14 aastane, siis saad tulla tegevusest osa võtma koos täiskasvanuga.
•    Saad vabatahtlikule tööle pühenduda vähemalt 1 päeva korraga. Et olla vabatahtlik, pead sa saama töötada eelnevalt kokku lepitud graafiku alusel näiteks 5 päeva aasta vältel. Päeva pikkus on sõltuvalt tööst 2-4 tundi.
•    Austad ja aitad edasi kanda MTÜ põhimõtteid ja aitad arendada loodusharidust.
•    Võtad omaks vabatahtliku tegevuse hea tava, eetikakoodeksi, mida täidab MTÜ ja teised üldtunnustatud reeglid.
•    Oled füüsiliselt ja vaimselt võimeline töötama. Enamus töid vajab pikaajalist seismist ja palju liikumist, tõstmist ning tassimist.
•    Suudad jääda ka stressiolukordades positiivseks.
•    Kui tunned, et vastad neile tingimustele, siis uuri, millised on võimalused vabatahtlikuks tööks ja kandideeri.
•    Pakume meie varjupaikades koostöös Töötukassaga töötule vabatahtlikuna töötamise võimalust, mille eesmärk on anda töötutele uusi tööoskusi ja –kogemusi, tööalaseid kontakte ning kaasata neid tugevamini ühiskondlikku ellu.