Müra uurimustööde konkursi tulemused

Müra uurimustööde konkursi tulemused

Hindajad tegid oma töö tähtaegselt. Paremusjärjestus on esitatud uurimistööde tabelis. Hindajates tekitas probleeme tööde vormistamine, mis oli nii mõnegi töö paremale positsioonile tõusmisel takistuseks. Samuti oli esitatud konkursile töid, kus puudus praktiline uurimuslik osa. Üks asi sai hindajatele selgeks, et müra on ära tuntud. Sellest teatakse ning osatakse kirjeldada. Komisjon jätkab oma tööd auhindade jagamise ettepaneku tegemiseks. Täpsem info lähiajal.