Müra-alase uurimistöö konkursi tingimised

Müra-alase uurimistöö konkursi tingimised

Üldtutvustus 

Ökokratt on loodud Eestimaa elanike, eelkõige laste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ja säästva eluviisi propageerimiseks. Meie tegevuse eesmärgiks on tutvustada oma kodukoha keskkonnaalast olukorda, et oskaksime hoida kogu Eestimaad. Ökokratt on tegutsenud viimased 11 aastat peamiselt noortega, mil lasteaedades ja koolides on läbi viidud keskkonna- ja loodusnädalaid. Ökokratt kaasab oma projektides kõikide maakondade noori (kokku üle 20 000).
Oleme läbi viinud esimese Keskkonnamüra konverentsi 2008, Ökotantsufestivale, kulgenud  Keskkonnatelgiga üle Eesti alates 2003. aastast. Ökokratil on alates 2000. aastast oma logo - elektripirn, mille sees on roheline kuusepuu - ning tunnuslause "VALGUSTA END!"

Konkursi eesmärk

Konkursi eesmärk on  teadvustada müra olemasolu, selle kahjulikku mõju tervisele ja loodusele ning selle ennetamise võimalusi.

Konkursi tingimused

Uurimustöö teemaks on „müra“. See on üldteema, mitte täpne teema ega pealkiri - kitsama valdkonna valib ja töö pealkirjastab iga uurija iseseisvalt.

Töö minimaalne maht on:
a) üliõpilased 20-25 A4 lehte,
b) vanemas vanuserühmas õpilased (10.-12. klass) 20-25 A4 lehte,
c) nooremas vanuserühmas õpilased 10-20 A4 lehte,

Šriftiga „Times New Roman“, tähesuurusega 12 punkti, reavahega 1,5.

Tööl võib olla kuni kaks autorit. Kui töö on koostanud kaks inimest, peab selle maht olema:
a) üliõpilased 30-35 A4 lehte,
b) vanemas vanuserühmas õpilased vähemalt 25-30 A4 lehte,
c) nooremas vanuserühmas õpilased vähemalt 15-20 A4 lehte.

Nõuded töö vormistamisele

Uurimistöö koostatakse eesti keeles. Käesoleva juhendi koostamisel on aluseks võetud kehtivad nõuded teaduslike tööde koostamise ja vormistamise osas. Kasutatud on Kääpa Põhikooli uurimistööde koostamise juhendit ÕN pr. nr. 2/27.09.2007 (http://www.koopakool.edu.ee/ext/failid/Uurimist_juhend.doc), mida on soovitatav kasutada töö koostamisel.

Konkursi tähtaeg ja tööde esitamine

Tööde esitamise tähtaeg on 01. oktoober 2011. Töö teema peab olema seotud müraga.
Osalema kutsutakse:
a) üliõpilasi,
b) vanema vanuserühma õpilasi (10.-12. klass),
c) noorema vanuserühma õpilasi.
Müra-alane uurimistöö tuleb saata 01. oktoobriks 2010 aadressile
MTÜ Ökokratt, Saluvälja 3, Kuusalu küla, Harjumaa 74609.
Ümbrikule lisada märge "Uurimistöö". Korralikult vormistatud
uurimistööle tuleb lisada eraldi lehtedel kokkuvõte ja töö autori(te)
andmed: nimi, asutus, klass/kursus , juhendaja, e-posti aadress ja telefon.

Tööle tuleb lisada eraldi lehel ühe lehekülje pikkune kokkuvõte, kus
antakse ülevaade tööst, metoodikast, tulemustest ja järeldustest. Palume saata töö ka elektrooniliselt (pdf; doc või docx formaadis.) (kuni 15 MB) aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  või saata link serverist töö alla laadimiseks koos ligipääsu võimaldavate kasutajanime ja parooliga, kui need on vajalikud).

Kokkuvõtted avaldatakse MTÜ Ökokratt veebilehel www.okokratt.ee  .
Autori(te) kirjalikult antud nõusolekul (ka e-postiga antud nõusolekul) avaldatakse uurimistöö MTÜ Ökokratt kodulehel www.okokratt.ee.

Konkursile esitatud uurimistööde kõik tegijad kutsutakse konverentsile, mis novembris 2011. Aeg ning koht täpsustuvad uurimistööde konkursi ajal millest informeeritakse eraldi. Konverentsil kantakse ette kõik uurimustööd, mille otsustavad hindajad.

Konkursi tulemuste otsustamine

Konkursile esitatud töid hindab MTÜ Ökokratt ja keskkonnamüra asjatundjate poolt moodustatud komisjon ajavahemikul 05.10.– 25.10.2011. Tulemused kuulutatakse välja 30. oktoobril 2010.a.

Konkursile edastatud kõiki töid hinnatakse vanuserühmade järgi.
Uurimistööde hindamise kriteeriumid:
1. Teemale vastavus – keskkonnamüra, müra meie ümber; sh teema sisuline vastavus pealkirjale
2. Eakohane teema käsitlus
3. Omalaadne teemakäsitlus (pole plagiaat ega sarnane mõnele väljaandele, kasutatud on piisavalt allikamaterjale)
4. Teema aktuaalsus ja asjakohasus
5. Uurimuse kasulikkus ja praktilisus
6. Allikmaterjalide valik ja hulk on eakohased ja piisavad
7. Vormilised nõuded – loogiliselt struktureeritud, tiitelleht, sisukord, sissejuhatus, teema arendus ja kokkuvõtte, kasutatud materjalide loetelu korrektne viitamine, õigekeelne, stiil on ühtne, tekst on arusaadav ja selge
8. Lisapunktid – Läbi on viidud praktiline ülesanne

Hindamiskomisjoni ettepanekul premeeritakse rahaliselt iga vanuserühma kolme parimat tööd. Konkursikomisjonil on õigus muuta väljastatavate stipendiumite arvu ja suurust.

Konkursi auhinnafond

Konkursi stipendiumi fond on kokku 320 €. Konkursikomisjonil on õigus anda välja üks stipendium või premeerida stipendiumiga iga vanuserühma parima(te)ks tunnistatud tööd vastavalt komisjoni otsusele. Võitjatele määratud rahaline stipendium  kantakse võitja(te)le üle ühe nädala jooksul, arvates võitja väljakuulutamisest.
Ettevõte OÜ Coomor Kaubandus (www.coomor.ee) paneb välja auhinnad uurimistöödele,  mis käsitlevad kõrvaklappe ja nende poolt tekitavat müra kui ka nende abil müra vähendamist. Lisaks premeerib OÜ Coomor Kaubandus kolme konkursi parimat, Sennheiseri elektrooniliselt müra summutavate kõrvaklappidega. Esemelise auhinna üleandmine lepitakse kokku iga osalejaga individuaalselt.

Stipendiumi andmise osalejale võib tühistada, kui selgub, et
• töö koostamisel on rikutud kehtivaid eeskirju või juhendeid;
• uurimistöö on plagiaat või uurimistöös esitatud andmed osutuvad võltsituiks.

Lisainfo:
Priit Adler
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
tel. 51 32 149
www.okokratt.ee