Teeme rohkem ja paremini

Projektiga viiakse läbi täiendkoolitus ühingu 15 loodusgiidist liikmele, kellest 8 on omastehooldajad. Täiendkoolituse tulemusel laiendatakse Puhta vee teemapargi olemasolevaid sotsiaalse ettevõtluse teenuseid ja parendatakse erivajadusega inimestele suunatud teenuste kvaliteeti. Teenuste laiendamine erivajadustega inimestele võimaldab pakkuda Puhta vee teemapargis täiendavalt 10 reakreatiivset teenust ning parandada seeläbi ka ühingu finants- ja tegevussuutlikkust. Lisaväärtusena antakse ühingu liikmetest omastehooldajatele uus - loodusgiidi kutseoskus. Projektiga jätkatakse 2013. aastal välja töötatud idee, visiooni, arengukava põhjal erivajadustega inimestele suunatud rekreatiivsete teenuste kvaliteetsemat pakkumist looduses.

Eesmärgiks on ühingu finatssuutlikkuse ja tegevusvõimekuse parandamine läbi olemasoleva sotsiaalse ettevõtluse teenuste laiendamise ning kvaliteedi parandamise erivajadustega inimestele, milleks viikase läbi täiendkoolitus ühingu liikmetest loodusgiididele.

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital 8 995,95€.

Kui soovid osaleda kursustel edasta palun e-posti aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  oma nimi ja kontaktandmed. Osalejate arv on piiratud. Esimene koolitus tuleb mai 2017ning koolitused lõppevad märts 2018.
ˇ