Väärtuste rada

Väärtuste rada finantseeris kohaliku omaalgatuse programm .

  19. septembril 2008 avati Kuusalus ajaloo- ja loodusväärtuste rajad. Väärtuste rajad on kavandatud Kuusalu küla elanikele koduküla ning Kuusalu Keskkooli noortele kooli asukoha ajaloo- ning väärtuste tutvustamiseks.
Väärtuste radadega saate internetis lähemalt tutvuda siin!

2009. aasta sügisel  laienes väärtusterada veelgi. Juba olemasolevatele punktidele lisandusid loomajälgi ja loodusmetsa tutvustavad punktid, oma teadmisi saab uuendada vanaaegsete pikkusühikute tundmises. Õuematemaatika klassis võib proovida, kui palju mahub ühte kuupmeetrisse näiteks ..... ühe klassi õpilasi.

Värvikalt kujundatud lastepärane infotahvel loodusraja kaardi ja kõigi väärtusobjektide nimekirjaga kutsub kõiki huvilisi rada uudistama alates õpetajate päevast 2009. aasta oktoobris.

Enne väärtuste rajale asumist on soovitav tutvuda rajapunktide kirjeldustega ja printida välja raja plaan.

Väärtuste raja punktid on tähistatud värviliste infotahvlitega. Loodusraja tähised on rohelisel, ajalooraja punktid kollasel taustal, varustatud rajapunkti numbri ning objekti nimetusega. Osa punkte kattuvad ja seepärast on tähistatud nii rohelise kui kollase infotahvliga.

Loodus- ja ajalooväärtuste rajad saavad alguse Kuusalu Keskkooli peaukse eest.

Loodusväärtuste rada võimaldab loodusõpet ja liikumislusti igale huvilisele. Rada annab algteadmisi ka metsanduse vallas, sest juttu tuleb kasvukohatüübile iseloomulikest puhma-, rohu- , sambla- ja samblikurinnetest, metsa majandamisest, metsanduslikest mõõtmistest, vääriselupaikadest ning metsakaitsest.

Ajalooväärtuste  rada on tegelikult matkarada, mis  kulgeb põhiliselt Kuusalu  ja Allika küla ning Kuusalu alevi radadel, hõlmab ühte väikest osa siinsetest ajaloolistest vaatamisväärsustest. Rada on mõeldud vaba aja sisustamiseks, õppimiseks looduses ja matkamiseks nii koolilastele kui kõigile teistele ajaloohuvilistele.  Ratturid vajavad  vähemalt kolm tundi. Jalgsimatkajad peavad varuma aega poole rohkem ja ligi võtma kummikud, sest liigume ka soistel aladel. Kes armastab puhast allikavett, võtku  veepudel ühes.