Legendid ja pärimused 2002

Kohapärimused ja legendid

 

Veebilehekülg Kuusalu valla legendidest:

 

Kuusalu valla legendid ja pärimused (Autor Veiko Tuul, 2002)

 

Kuusalu valla  koolides, lasteaedades ja Valkla Hooldekodus läbi viidud üritused  ajavahemikul

14. märts – 26. aprill 2002.a.


 

Koht 

Kuusalu Keskkool

Kuusalu lasteaed Jussike

Kolga Keskkool

Kolga lasteaed

Valkla hooldekodu

Sihtgrupp

 

 

Aeg

Kuusalu Keskkooli õpilased

Kuusalu lasteaia Jussike lapsed ja Kuusalu Keskkooli õpilased

Kolga lasteaia lapsed ja Kolga  Keskkooli õpilased

Valkla hooldekodu hoolealused

11.-12.märts

klassikirjand teemal:

“Armastan kodukanti, kuid muudaksin paljut”

Omaloomingulise luule võistlus 5. – 12. klassile

 

Osalevad kõik, parimate tööde põhjal kokku pandud luulekava esitatakse projekti lõpetamisel

Vastutajad: emakeeleõpetajad, S. Merivoo

14. märts

neljapäev

viktoriin 9. – 12. klassidele

Küsimused teemal: “Eestikeelne kirjasõna minu kodukohas”

Igast klassist osaleb vähemalt üks neljaliikmeline võistkond

Kõnevõistlus 9. – 12. klassidele

Teemad:

Minu kodukoha noortesõbralikkus

Noore inimese perspektiivid Kuusalu vallas

Keskkond ja inimene on peegelpildid (Kodukoht ja selle elanikud mõjutavad üksteist)

Armastan kodukanti, kuid muudaksin paljut

Kõik lähevad linna – nüüd linnavärgid on moes 

EMAKEELEPÄEV

7. aprill

kodukohateemaline spordipäev

8-12.aprill

 Kodukoha illustreeritud muistendid – näitus fuajees

Arvutiõpe: kodulehekülg kodukoha pärimustest.

9-12. klassid PowerPoint esitlused kodukoha pärimustest.

 

11. aprill

Konverents algklassidele “Minu kodukoht”

Ettekanded igalt klassilt teemadel:

II a klass           Kuusalu kirik

II b klass           Kuusalu muinsusobjektid

III a kl.               Kuusalu hariduselu

III b kl.   Kuusalu kooli plaan

IV a kl.  Kuusalu valla külad

IV b kl.  Uued Kuusalu muistendid

IV c kl. Kuusalu kihelkonna tantsud

Kohtumine valla aukodaniku Laine Kadajasega. Kuusalu naise ja nooriku rahvariided.

Omaloomingu esitus. Legendid ja rahvaluule.

Kuusalu laulumängud ja regilaulud Kuusalust..

Samal ajal on vahetundide ajal  klassides avatud näitused:

Vanade asjade (sh raamatute) näitus

Rahvariidenäitus

Kindakirjanäitus

Joonistuste näitus

Pannoode näitus kodukoha pärimustest (klasside ühistöö)

12. aprill

Kuusalu valla taasloomise aastapäev.

Konverents “Minu kodukoht” V-VIII klass

 

Ettekanne nimepärimustest Emakeele Seltsile - 7. klassi õpilased

M. Kirsmaa ettekanne

Muistendite esitamine

PPT esitlus kodukoha paikadest

 

15. aprill

esmaspäev

 

 

 

        

Joonistusvõistlus teemal

KAUNIS LOODUS MEIE ÜMBER

16. aprill

teisipäev

Koristame kodu ümbrust

17. aprill

kolmapäev

Teeme väikese matka mere äärde

18.aprill

neljapäev

Meisterdame looduslikust materjalist

19. aprill

reede

Muistendihommik ja viktoriin

20. aprill

laupäev

SUUR MUINSUS- JA LOODUSOBJEKTIDE KORISTUSPÄEV vabatahtlikud koristavad oma kodukohas tasuks pääse bändide kontserdile

22. aprill

Esmaspäev

 

 

Lasteaed külastab kohalikke muinsuskaitse-                                                        objekte ja tutvub objektidega seotud legendide ja muistenditega. (Kuusalu kirik, Lauritsakivi,                                                            Rihumägi, Rootsi kuninga männid, Tülivere  tamm,                                                     Korde-Jaani tamm)                                                          

Iga päev päeva küsimus. Õigesti vastanute vahel loositakse vanuseastmeti
auhinnad.


 
õpilaste toodud vanavara näitus
 L. Kadajase näitus Kuusalu rahvariietest

 ALGKLASSID - info, uurimustöö

 

 

 

 

 

Kuusalu lasteaed külastab Kuusalu kirikut.

kell 11.00 Lasteaia lipu õnnistamine 

23. aprill

Teisipäev

spordipäev.

Jüripäevajooks. Spordiüritused muinsusobjektidega seotud paikades.

 

 

Jüripäeva metsajooks

    kell 10.30

Muuseumi või arhiivi külastus,

näit. Harjumaa Muuseum Keilas,

M. Vingali
muuseum vm.

Väitluskonkurss teemadel:
 1) "Saastatud keskkond on saastatud mõtlemise vili"
 2) " Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta"
Jüripäeva pealelõunaõhtu - sportlikud üritused

 

24. aprill

Kolmapäev

 ENLÜ Nukuteater

ENLÜ Nukuteater Kevadine hoogtööpäev koos lastevanematega.                                                            Lasteaia õueala korrastamine. Piknik. (Tööriistad kaasa)                                                 

ENLÜ Nukuteater

Koristuspäev, korrastustöödepäev
1) jõeäärse koristamine
2) kooli territooriumi koristamine

ENLÜ Nukuteater

25. aprill

Neljapäev

 

Ülelasteaialine joonistuste võistlus teemal                                                            “Minu kodukoha muinasjutud”

ÜLEKOOLILINE PROJEKTIPÄEV - kogu kool jagatakse rühmadesse, igal rühmal on
uurimustöö teemal "Koht ja pärimus".
 Eesti rahvustoidud
 Kuusalu kihelkonna rahvariided, käiste mustrid (joonistamine,
kopeerimine, õiges toonis värvimine)
 Sugupuude koostamine
 Talunimede päritolu, talumärgid
 Kuusalu valla kultuuri-, kunsti-, arhitektuuriväärtused (koostatav mapp
nimede, seletuste, kirjanduse ja piltidega)
 Kolga kooli ajalugu, mälestuste kogumine (töö diktofoniga)
 Kuusalu kihelkonna mängud, laulud, tantsud

 

26. aprill

Reede

 projekti lõpetamine ja autasustamine

 

Kokkuvõtete tegemine. Parimate autasustamine.

Esineb rahvamuusikaansambel Elina Parra ja Mare Russaku juhendamisel.

 

Luulekava parimast omaloomingust

Noortekoori esituses V. Tormise “Pulmalaulud”

 

Projekti lõpetamine toimub kooli aulas.

Kuusalu päritoluga rahvamängude, laulude ja

    kell 10.00                                          tantsude hommik.

                                                              “Ökokratt 2002” raames toimunud üritustest ja

                                                              võistlustest osavõtjate autasustamine

kokkuvõtete tegemine, eelmise päeva parimad ettekanded
esinemine näit. A. Lindvest või E. Parra
autasustamine

 

26.aprill

BÄNDIDE ÕHTU  KUUSALU RAHVAMAJAS  jälgi reklaami!

26.aprill

HAKU KLUBIS EESTI MV KARAOKE KUUSALU ETAPP N – EURO , ERICH KRIEGER, SECRET SERVICE Keskkonnaalased küsimused kõigile osalejatele.  Jälgi ürituse reklaami