Käsitööoskus annab osavuse ja töökuse

Projektiga ostetakse vastvalminud Mõtte- ja käsitöökotta mööbel ning käsitöövahendid, et pakkuda külastajatele käsitööteenust aastaringselt ning tagada sissetulekuga ühingu aastaringne finantssuutlikkus ning tegevusvõimekus.
Uuteks käsitöö teenusteks on õmblemine, savi voolimine, looduslikest esemetest meisterdamine ja kangastelgedega kanga kudumine.
Teenuste laiendamine erivajadustega inimestele võimaldab pakkuda Puhta vee teemapargis seni 3le erivajadusega inimestele suunatud teenusele täiendavalt 4 käsitöö teenust aastaringselt ning parandada selle läbi ka ühingu finats- ja tegevussuutlikkust. Lisaväärtusena antakse ühingu liikmetest omastehooldajatest loodusgiididele aastaringne tegevus.
Eesmärgiks on ühingu finatssuutlikkuse ja tegevusvõimekuse parandamine läbi olemasoleva sotsiaalse ettevõtluse teenuste laiendamise ning kvaliteedi parandamise erivajadustega inimestele, milleks viiakse läbi täiendkoolitus ühingu liikmetest loodusgiididele.
Projekt algab september 2018 ning lõppeb oktoober 2019.
Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital 11 913, 40 €.

AITÄHH SA KÜSK! SA KÜSK poolt toetatud projektiga"Käsitööoskus annab osavuse ja töökuse" ostsime vajalikud töövahendid ja õpetasime välja juhendajad. 
Tehtud arenguhüpe võimaldab käsitöö õpet erivajadustega inimestele, milliseid pakume aastaringselt vastvalminud Mõtte- ja käsitöökojas.

Uued teenused on:

1. õmblemine
Valmistame praakdetailidest tarbeesemeid näiteks kaisunukke.

2. savi voolimine
Voolime savist toidunõusid ja loomi

3. looduslikest esemetest meisterdamine
Valmistame puu okstest, lehtedest, taimeosadest käsitööna ehteid ja iluasju.

4. kangastelgedega kanga kudumine.
Valmivad vaibad ja katted kangajääkidest.