Järsi, Türje ja Võhmuta külade päev

  Järsi, Türje ja Võhmuta külade päev

Järsi, Türje ja Võhmuta külade päev toimub 17. augustil algusega kell 12
Metsamõisa mõisa pargis Järsi külas.

Külade päevale on oodatud kõik Järsi, Türje ja Võhmuta külade elanikud, endised elanikud, maadeomanikud, inimesed, kes on olnud seotud olnud nende küladega ja ka naaberkülade elanikud.

Külade päeva kava


  • - Järsi küla 760. aastapäeva kivi avamine kell 12.00
  • - Mängime läbi kogukonnaga „1805. aasta talurahva ülestõus Karinu mõisas ehk Segadused seaduseraamatuga“
  • - Võhmuta ja Järsi ja külade ajaloo ülevaade
  • - Simuna Pillipiigade kapelli kontsert

Palume kaasa võtta või edastada (ka koopiatena) kõikvõimalikke fotosid, jutte, meenutusi ja dokumente Järsi küla ajaloo kohta

Külade päeva orienteeruvaks kestvuseks on 5-6 tundi.

Kogukonna projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel
Projekti kaasrahastajaks Nordkalk AS _
Projekti partneriteks on Nordkalk AS ning Karinu külaselts KARAME
Tegevusi koordineerib MTÜ Ökoktratt

nordkalk_logo.png okokratt_logo.png aef_logo.png eea_grants.png