Projekt "Mänguga sõbraks ja targaks!"

Projekt „Mänguga sõbraks ja targaks!“ on pühendatud Eesti looduskaitse 100. aastapäevale. Projekti eesmärk on tutvustada Eesti loodust ning selle kaudu suurendada Eesti ja Euroopa kolmandate riikide kodanikest (edaspidi EKRK) koolinoorte teabevälja ühisosa, edendada vastastikust kohanemist ning eri rahvusest eakaaslaste omavahelist suhtlemist.

Euroopa kolmandate riikide kodanikud on inimesed, kes ei ole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (Norra, Island, Liechtenstein) ega Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud. Kõikide teiste riikide kodanikud on EKRKd. Eesti puhul kuuluvad EKRKde hulka ka määratlemata kodakondsusega isikud.

Projektiga muudetakse MTÜ Ökokratt veebileht kakskeelseks, uuendatakse täielikult internetikeskkonnas olev Energiasäästumäng ning septembris valmib õpetlik jäätmete sorteerimise mäng. Oma teadmisi Eesti loodusest ja keskkonnast täiendavad koolinoored paljudest haridusasutustest kõikidest maakondadest.

Projekti avalöök tehakse Narvas, kus statistiliselt on Euroopa kolmandate riikide kodanike arv kõige suurem ning valmisolek teiste noortega suhtlemiseks kõige parem.

Liituma oodatakse kõiki koolinoori, keda huvitab Eesti loodus ja keskkond, ning kes täidavad Ökokrati uuendatud veebikeskkonnas osaleja ankeedi.

Projekti rahastavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ja Kultuuriministeerium, toetab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. Projekt viiakse läbi koostöös Narva Linnavalitsusega.

MTÜ Ökokratt on sarnaseid projekte läbi viinud aastast 1999 ning Ida-Virumaal alates 2005. aastast.