Kildu PK

KESKKONNAPROJEKT ÖKOKRATT 2007 ¥Mets õpetab!´

Kildu Põhikoolis

Aeg: 16.aprill – 25. mai 2007

Osavõtjad: 1. – 9.klass (120 õpilast) ja 11 õpetajat

 

Eesmärgid:  kevade märkide otsimine looduses, looduslik tasakaal metsas,   metsa

                    taimede ja loomade tundmaõppimine, loodussäästliku mõtteviisi

                    kujundamine erinevatel õppekäikudel metsas

 

METSANÄDALA KAVA

KUUPÄEV

ÜRITUS

OSAVÕTJAD

VASTUTAJA

10.04

Metsanädalate planeerimine koos valla keskkonnanõunikuga

õpetajad

M. Hansen

aprill-mai

Näitus ¥Õuepuu´ – kunstiõpetus ja käsitöö

1.-9.kl.

T. Janter

aprill-mai

Osalemine projektis ¥Tere kevad 2007, sellega seotud taimede ja lindude tundmaõppimine

5. ja 6.kl

M. Hanscmidt

16.-20.04

Kooli ümbruse korrastamine

1.-9.kl.

klassijuhatajad

17.-19.04

Õuetund – Puude tundmine pungade järgi (loodusvaatlus)

1.-4.kl.

1.-4.kl. klassijuhatajad

18.04

Algkl. Ekskursioon Jõgevamaale- Kassinurme- Palamuse - Kääpa

1.-4.kl.

1.-4.kl. klassijuhatajad

19.04

Aasta puu - saar

7.kl.

A. Kuum

19.04

Kooliümbruse metsas põhi-ja vaheilmakaarte määramine

3.kl.

E. Aavik

20.04

Maa päeva õpilaskonverents Tartus

E: Adams, M.Säde, M.Kalamees,R.Kodres

T. Janter

20.04

Jüriöö jooks ümber Vastemõisa järve

4.,5.,6.,8.,9., kl.

M. Poska

23.-27.04

Loodushäälte kuulamine metsas

1.-9.kl.

V. Pang

7.-10.05

Välitunnid   Kildu looduse õpperajal: mägraurud ja sipelgapesad

1.-4.kl.

1.-4.kl. klassijuhatajad

mai

¥ Mets on kodu¡ laulu ja

tantsu õppimine  

1.-8.kl.

Klassijuhatajad

E. Tirgo

3.mai

TÜ Zooloogiamuuseumi külastamine

7.ja8.kl.

A. Kuum

11.05

Keskkonnakaitse tund – praht metsa all- ¥Pipi aardejaht´

1.-4.kl.

1.-4.kl. klassijuhatajad

mai

Maastikumäng – meie kooliõue puud algklassidele

Korraldab 9.kl.

(1.-4.kl.)

A. Kuum

16.05

Ristsõnade lahendamine metsast ja metsaelanikest

1.-4.kl.

1.-4.kl. klassijuhatajad

mai

TÜ Geoloogiamuuseumi külastamine

7. ja 8.kl.

A. Kuum

mai

Rabamatk Soomaal

6.kl.

M. Hanscmidt

14.-17.05

Õppekäik. Kevad aias – tutvumine sibullilledega

1.-4.kl.

1.-4.kl. klassijuhatajad

18.05

Matkaraja läbimine Soomaal

1.-4.kl.

1.-4.kl. klassijuhatajad

23.05

Kaitsealade päev Soomaal

4.kl.

E. Rink

mai

Looduskaitse näitus

 

A. Kuum

22.05

Kokkuvõte keskkonnaüritusest ¥Mets õpetab´

1.-9.kl.

Klassijuhatajad

23.05

Ökokrati lõpupidu Luke pargis

 

 

Projektijuht: Aime Kuum