Keeni Põhikool

Ökokratt 2007 ´Mets õpetab!¡ Keeni Põhikoolis

 

AEG

ÜRITUSED

Aprill - mai

 • Pesakastide valmistamine tööõpetuse tundides
 • Kooliümbruse ja pargi koristamine

 

7.mai- 14.mai

 • Loodusainete tundides metsataimestiku- ja loomastiku teema kordamine
 • Muusika- ja võõrkeeletundides  metsateemaaliste laulude laulmine.

      (laul ¥METS ON KODU.´)

 • Raamatukogus metsateemaliste raamatute väljapanek
 • Eesti keele tundides( 1.-3. klass) metsateemalise luuletuse kirjutamine ja       ( 4.- 9. klass) lühikirjandi kirjutamine teemal  ¥ Mets õpetab!´
 • Kunstitundides joonistusvõistlus teemal: 

1.-3. klass ¥Minu lemmikmetsloom.´

4.-6. klass ¥Murueit metsarindes.´

7.-9. klass  ¥Hoian sind.´

 • Metsateemaline fotokonkurss

·        Klassidevaheline plakatikonkurss  ¥Mets – minu tervise kelder´.

 

08.mai

 • Klassidevaheline metsateemaline viktoriin (1. – 9.klass)
 • Metsa istutamine( 4.klass)

 

09.mai

 • Maastikumäng ( linnulaulu ära tundmine, puu ümbermõõdu ja kõrguse määramine, kompimismäng, puude tundmine, mõistatused, ristsõna lahendamine)

 

10.mai

 • Pesakastide paigaldamine Sangaste metsaparki.

 

14.mai

 • Kokkuvõtete tegemine
 • AUTASUSTAMINE
 • Metsalaulu laulmine ja metsatantsu õppimine

22.mai

 

Puhta Metsa Pidu Luke pargis

 9.juuni

Lõpukonverents Tallinnas Rahvusooperis Estonia