Kuusalu KK

ÖKOKRATT 2007

METS ÕPETAB !

Kuusalu Keskkooli KAVA

 

Projekti eesmärk:

o       Loodushoidliku mõtteviisi kujundamine,

o       Looduse tundmine ja märkamisoskuse arendamine

o       Huvi äratamine keskkonnaprobleemide vastu

 

Aprillis ja mais käsitletakse metsateemat läbi aineõpetuse järgmiselt:

 

´Metsapostkaart 2007¡ – kunstiõpetus.

Matemaatikas lahendatakse metsateemalisi ülesandeid.

Võõrkeeletundides õpitakse metsalaulu sõnu vene ja inglise keeles

Loodusainetes selgitatakse metsa tähtsust keskkonnale

Meediaõpetus – film ja fotograafia loodusteemadel.

Kirjandustundides – metsasalmid loodusest

Muusikatundides kuulatakse metsamuusikat, laul ¥Mets on kodu¡

 

Tegevus

Tähtaeg

Vastutaja

Ökokrati koolitus

27. märts

 

Aegviidu RMK metsapäev

III klassid
II klassid
I klassid
IV klassid

 

26.märts  

28.märts  

02.aprill   

04.aprill   

 

 

 

 

1.-4. klassijuhatajad

Õueklassi planeerimine

aprill

direktor

¥Harjumaa kaunis kool¡ – teabepäev Oru Põhikoolis

3. aprill

Saima, Eve, ÕOV

5. klasside kevadnäitus – murunäitus, saapa disainimine

5. aprill

Margit, Eve, Saima

Kunstipäev. Joonistame kevadet

11-12.aprill

Saima, Margit

Metsapostkaart 2007 – RMK konkurss

tähtaeg 30.aprill

1.-9.klassid

Kohtumine Aare Baumeriga

11. aprill

Priit Adler

Fotokonkurss Mets õpetab!

aprill-mai

Viive

¥Mets on ka kellegi kodu¡ 5,7. kl.

märts

S. Päll

Tere Kevad!

märts-mai

Eve, Sirje P, Riina

Kooli ümbruse koristamine

aprill

Maj.juhataja

Tantsupäev, metsatantsu õppimine

26. aprill

Saima

RMK metsaviktoriin Internetis 1.-9. kl.

16.apr. – 7. mai

Viive, Eve

Metsaviktoriin 4.-9. klassidele aulas

7. mai

Eve, Saima, Viive

Matk 6a klassidele Aegviidu RMK

8. mai

Riina, Eve

Puhta Metsa Pidu (5.klassid)

22. mai

Viive, Eve

Fantaasiaherbaariumi koostamine - kõik klassid. Külaline Urmas Laansoo

 

23. mai

 

Eve, Saima, Ene, Jüri

Kokkuvõtete tegemine, autasustamine

23. mai

Saima, Eve, Viive

Ökokrati lõpukonverents õpetajatele

9. juuni

Ökokratt