Harmi PK

Harmi Põhikool

Ökokrati veenädal 2.- 6. mai 2005.

 

25.04.2005 koolipargi talgud, mille jooksul koristatakse tänavu jõeäärne ala. Osalevad nii lapsed kui vanemad. Vabaõhukino.

 

Nädala alguses pannakse ülesse iga klassi vee teemalised plakatid (joonistused, joonised, äraarvamismäng, jt.). Suur osa vee-nädalat tutvustavatest klassisisestest üritustest on klassijuhatajate endi otsustada – võimalused ette antud.

 

2.05. Vee Kunsti Päev, osalevad klassid I-IX. Tööd tehakse valmis kunstiõpetuse tundides, korraldatakse näitus.

 

3.05.    I-IV klass ekskursioonil.

V-IX kl. – teema tutvustus lastele ¥SÄÄSTA VETT JA

                                                               VÄLDI SELLE REOSTUST´

Vanemad klassid esitlevad kohaliku jõe kättesaadavatest materjalidest    isetehtud kaarti.

           Viktoriin ¥Säästa vett ja keskkonda´.

 

4.05. I-IX klass. Vesi ja teadus. Vahetundide ajal tutvustatakse ja proovitakse läbi lihtsamaid vett puudutavaid katseid (nt. taimed ja vesi (2), kehad vedelikus (5)).

                           Veeloomastiku ja –taimestiku jälgimine jões.

    Kalapüügi võistlusmäng.

 

5.05. Ekskursioon kohalikku reoveepuhastisse, Urge karstikoobastesse ja Tuhalasse.

 

6.05. Lõpetamine ja tublimate autasustamine.