Kaarma vald

            KESKKONNAHARIDUSE PROJEKT KAARMA VALLAS

 

 

Aeg: 25.aprill-29.aprill 2005

Osavõtjad: I-IX kl. Õpilased Aste Põhikoolis (153), Kaarma Põhikoolis (120)

Eesmärk: Loodushoidliku mõtteviisi kujundamine, vee säästlik kasutamine ja reostuse vältimine.

Korraldus : Erinevad üritused nädala jooksul ja vee seostamine erinevate õppeainetega.

 

ÜRITUS

AEG

VASTUTAJAD

MÄRKUSI

Vee kohta teabetekstide koostamise alustamine I-.IV klass

25.04

Klassijuhatajad

 

Algklasside veehommik.  Klasside parimate teabetekstide ettekandmine. Viktoriin. Kohaliku veepuhastusjaama külastus

27.04

Klassijuhatajad

Veepuhastusjaama külastavad Aste 1.-4 kl. 26.04. kell 10.00

Stendide koostamine V-IX klassini.

Teemad 5. klass Põhjavesi ja selle kaitse

6. klass siseveekogud ja nendes oleva vee kaitse

7. klass soolane vesi ja selle kaitse

8. klass Eesti suuremad veekogud .Nende kasutamine ja reostuse vältimine

9. klass Vee säästlik kasutamine ja kaitse.

Viktoriin klasside esindustele

25.04-28.04

Klassijuhatajad

 

Stendide esitlemine kaasõpilastele

28.04.2005 14.00

Klassijuhatajad

Koos Kaarma PK õpilastega

Loeng teemal Natura 2000, märgalad kui vääriselupaigad

28.04.2005 kell 10.00

Ü. Soom

Aeg võib muutuda

Mereranna koristamine Mändjalas I-V klass

28.04 2005

väljasõit kell 11.45

Klassijuhatajad

Oleneb ilamastikkust.

´Kalad elavad Vees¡ laulu õppimine

Nädala jooksul muusikatundides

R. Lõugas

 

 

Koostas Ülle Soom