Rõngu LA

ÖKOKRATT 2005  - SÄÄSTA VETT NING VÄLDI SELLE REOSTUST!

 

Sihtrühm – Rõngu lasteaia vanem rühm ja Rõngu Keskkooli 1.-4. klass

 

 

1. 25. apr  - Säästlik suhtumine vee kasutusse (küsimustik lapsevanematele) – sissejuhatus teemasse

2. 26.apr  -  vee voolamise võistlus (veesängi meisterdamine)—õues, kooliõpilased

3. 27. apr – laste omalooming (jutukesed ja luuletused teemal ¥Vesi – abimees ja vaenlane´) ja nende esitamine—lasteaialapsed ja koolilapsed

4. 28. apr – Joonistamisepäev

  • Vee värvid  kunstiõpetuses ja kasutamise võimalused—kooliõpilastele
  • Viktoriin ja veeteemalised joonistamised, veekandmisevõistlus—lasteaialapsed

5. 29.apr – Katsed—vee maitsmine, näitus laste tehtud töödest, luuletused

Veepargi külastus veenädala lõpetamiseks. Küsimustiku analüüs lapsevanematega