Kärstna Põhikool

ÖKOKRATT 2005   KÄRSTNA PÕHIKOOLIS

 

Projekti toimumise aeg:  11.aprill – 16.mai 2005

 

Sihtgrupp: Kärstna Põhikooli õpilased ja õpetajad

 

Aeg

Üritused

Märkused

11.-13.aprill

Töökoosolekud õpetajatega

-         projekti arutelu

-         ürituste kava

 

T; 19.aprill

Ökokratt 2005 avamine-

-         õpilastele projekti tutvustus

-         õpilastele ülesannete jaotamine

-         Ühislaul ¥Kalad elavad vees´

-         Õppefilm ¥Vee tee´ – ühine vaatamine

Kogunemine; tutvustame lastele pojekti ja üritusi, jagame ülesandeid; kuulame ja laualme  tunnuslaulu ning vaatame õppefilmi ¥Vee tee´ – sissejuhatuseks  VEE teemasse ja säästvasse kasutusse

(1.-6.klass ja 7.-9.klass )

Õpetajad Liilia, Jaan, Anu

E; 25.aprill

Vesi minu kodus- meie vee tarbijatena. –

5-9.klassid

Küsitluste ja uurimiste  kokkuvõte, arutelu –

Õpetajad Liia, Jaan

T.; 26.aprill

Õppekäik – Kärstna pargi tiigid – nende ajalugu, kasutus enne ja olukord praegu.

Õppekäigult tuuakse kaasa tiikide vett, mida pärast uuritakse hägususe suhtes ja ka mikroskoobiga

Õpetajad Jaan, Märt, Eha, Liilia, Liia

K.;27.aprill

Vee ja vesiste luuletuste kirjutamise konkurss.

Õpetaja Erika

Kirjutavad soovijad

N.; 28.aprill

Film ¥Korallide maailm´ – elu soojas vees

Õpetaja Jaan     

film soovijatele

 

Kärstna veemajandus. – vestlusring OÜ Mustla Soojus esimehega Rein Paabeliga

 

1.-6.kl. ja 7.-9.kl.

 

Õppekäik Kärstna küla pumbamajja ja biotiikide juurde – Rein Paabel

4.-6.kl. õpilased,

õpetajad Liilia, Liia, Jaan

L.;30.aprill

Külakoristuspäev- ka tiikide ümbruse korrastus

Vabatahtlikud õpilased , koos peredega

T.; 03.mai

Veeohutus ja vetelpääste. – kohtumine Ruth Vaariga

Korraldab õpetaja Piia;

1.-9.kl.

R.; 06.mai

Viktoriin ¥Vesi – elu algallikas.´ – lähtudes projekti raames kuuldust-nähtust-arutatust

Õpetaja Liia

K.; 11.mai

Teatevõistlused

Õpetaja Urve

E.; 16.mai

Projekti lõpetamine:

-kokkuvõte

-autasustamine

-õpetajate veemuusika ansambel

-Ühislaul ¥Kalad elavad vees.´

Aukirjad, kleepsud, õhupallid