Märjamaa Gümnaasium

Märjamaa Gümnaasiumi tegevuskava

MTÜ Ökokratt projektis ´Säästa vett ja väldi selle reostust!¡

 

Projekti ettevõtmisi püüame viia kõikide õpilasteni (~850 õpil.) ja eeskätt läbi ainetundide selgitada vee tähtsust ning sellega seonduvaid probleeme.

 

Projekti põhinädal 25.- 29. aprill

 

Eeltöö aprilli I-III nädalal:

1) projekti tutvustus õpetajatele ja kohalikule elanikkonnale läbi ´Märjamaa Nädalalehe¡, tegevuskava kokkupanek. külaliste kutsumine

2) Uurimisülesanded

 2.-6.klassile, juhendab klassijuhataja ja loodusõpetuse õpetaja

·        veekulu koduses majapidamises (kuus, aastas, inimese kohta jms.)

·        ülevaade kodu veemajandusest (küsimustik)

·        veekulu hambaid pestes, duði (tavaline ja katkestatav) all, vannis, saunas, nõusid, pesu pestes, WC-s käies

·        veekraanid koolis (mitu ja korrasolek)

·        veeproovid kodudest, millel hinnata pH, maitset, lõhna, värvust ja varustada etiketiga

7.-9.klassile, juhendavad matemaatika- , keemia-, ja bioloogiaõpetajad

·        kokkuvõte  Märjamaa suuremate asutuste-ettevõtete veetarbimisest

·        kokkuvõte kohalike puurkaevude vee keemilisest-mikrobioloogilisest analüüsidest

·        veega seotud demonstratsioonkatsete ettevalmistamine

·        kauplustes müüdavate pudelivete uuring

·        vee kareduse määramine

 

3) Loomingulised ülesanded

·        õppida laulmistundides selgeks projekti tunnuslaul ´Kalad elavad vees¡

·        luuletused ja lood veest

·        plakatid, joonistused veest ja veekogudest ning nende kaitsest( kunsti- ja loodusõpetajate eestvedamisel )

·        etiketi (pudeli) disainimine kohaliku Joosva allika veele

Reede, 22.aprill

 

Näituste ´Vesi meis ja meie ümber¡, ¥Kas Sa tead, et...?´ ülespanek koolimajas:

·        stendid vee tarbimisharjumustest kodudes ja ettepanekud kokkuhoiuks

·        veekasutus Märjamaa asutustes

·        loomingulised tööd (plakatid, jutukesed jms.)

·        lilled ja vesi

·        joogivesi pudelis

·        Märjamaa joogivesi

 

Esmaspäev, 25.aprill

 

 • 1.tund – kõikides ainetundides räägitakse veest
 • 2.tund 9b,d ja 3.tund 9a,c – külalisteks OÜ Märjamaa Vesi juhataja R.Toimetaja ja AS Matsalu Veevärk juhataja M.Matsalu räägivad veeringest ja Märjamaa joogi- ning reoveest ja tutvustavad EL Veedirektiivi täitmiseks planeeritavaid tegevusi Matsalu alamvesikonda jäävate valdades.
 • Veenädala avamine staadionil, tervitused direktorilt, vallavalitsuselt, projekti juhtidelt, projektilaulu ühislaulmine
 • 4.tund – etendus ¥Järvevanake´ Lasteteatrilt Trumm (kuni 6.kl.)

 

Teisipäev, 26.aprill ja kolmapäev, 27.aprill

 

 • teema käsitlemine ainetundides, mäng veemolekuli ringkäigust looduses
 • retked kohalikku veepuhastusjaama; Sõbessoo rabajärve äärde
 • video vaatamine veevarustusest Tallinnas läbi aegade (AS Tallinna Vesi)
 • tutvumine näitusega
 • maastikumäng veeteemaliste ülesannetega kehalise kasvatuse tundides

 

Neljapäev, 28.aprill

 

 • 2.tund 12a,b ja 3.tund 11a,b, 10a – külaliseks MTÜ Loodusajakiri projektijuht T.Kändler, kes räägib puhta joogivee teemadel
 • 3.-4.tund Veekonverents põhikooli õpilastele, kus esitletakse oma uurimisülesannete tulemusi ja kantakse ette paremaid jutukesi,luuletusi; külaliseks Raplamaa Keskkonnateenistuse veespetsialist A.Hank, kes tutvustab, mis on Veedirektiiv ja kuidas meie sellega seotud oleme
 • võimalus juua Saku Lätte head joogivett
 • viktoriin

Reede, 29.aprill

 • usinamate kiitmine ja lõppüritus Märjamaa Ujulas, kus peale veemõnude nautimise saab ka ekskurseerida nendes ruumides,kuhu muidu pole asja ja näha veeringlemist
 • Kuna samal päeval on juhtumisi ka 12.klassil viimane koolikell, siis ilmselt on vett meie ümber pisut rohkem, kui tavaliselt, kuigi loodame eelnevale selgitustööle vee kokkuhoiu vajadusest

 

Koristusaktsioon ¥Kodukoht korda!´ toimub neljandat korda (ilmselt 29.aprillil või 6.mail) koostöös vallavalitsusega, selle käigus teeme prügist puhtaks Märjamaa alevi suuremate maanteede ääred ja pargid

Mai

 

 • Kokkuvõtete tegemine projektist, kolleegide tänamine

·        Neljapäev, 19.mai - aktiivsematele osalejatele Puhta Vee Pidu Paunküla Veehoidlas