Karksi-Nuia Gümnaasium

Projekti ´Säästa vett ja välid selle reostust¡ kavad

 

Karksi-Nuia Gümnaasiumi

 

Toimumise aeg: 02. – 09. mai 2005.

Osavõtjad: 5. – 9. klass.

Osalejate arv: 260 õpilast

 

Aeg

Üritus

Tegevus

Esmasp. 02.05

 • Veeteemaline loeng- lektor Viljandimaa         Keskkonnateenistusest.
 • Tutvumine kohaliku veemajandusega- lektor As Iivakivi juhataja 

 

Kuidas säästvalt tarbida vett. Viljandi maakonna veekogude olukord.

Karksi valla joogivee ja reovee probleemid. Kuidas säästa!

 • Ürituste tutvustamine

Nädala jooksul toimuvate ürituste ja võistluste kava ja reeglite tutvustamine

 • Plakativõistlus ´Me tahame elada puhtas vees¡

 

Klassidevaheline plakativõistlus, tähtaeg neljap.05.05.

 • Küsitlus vee tarbimise kohta kodudes

 

Jagatakse välja ankeedid

 • Laulu ´Kala elab vees¡ tutvustus

Antakse igale klassile laulu ´Kala elab vees¡ sõnad

Teisip. 03.05

 • Veeproovide analüüsi esimene etapp

Õpilased toovad vee proove erinevatest kodukoha vee-kogudest (järv, jõgi, oja, kraav) ja erinevatest kaevudest + kraanivesi. Proovidele kirjutatakse peale nende päritolu. Vee algseisu fikseerimine.

Kolmap. 04.05

 • Klassidevaheline vee-viktoriin

Viktoriin teemadel: vee tähtsus elusorganismidele, põhja-ja pinnavesi, veekogud, vee tarbimine ja reostusallikad. Viiakse läbi elektrooniliselt

Neljap. 05.05

 • Klassidevahelised teatevõistlused – veesäästja võidab.

 

Ülesanded seostuvad veega. Erinevate anumatega vee kandmine (kilekott, kauss, supitaldrik). Kantud veega pudelite täitmine. Võidab võistkond, kellel on alles jäänud kõige rohkem vett. Kiiruse eest saab lisapunkte.

 

 • Veeproovide analüüsi kokkuvõtted

Leitakse kolme päeva eest kogutud veeproovide puhtus, võrreldakse tulemusi esialgsega. Tehakse kokkuvõtvad järeldused.

 • ÕOV filmiõhtu

Näidatakse filmi ´Kalapoeg Nemo¡ ning Rein Marani loodusfilmi tuttpütist 

Esmasp. 09.05

 • Kokkuvõttev üritus

Esineb Karksi valla keskkonnaspetsialist Tiia Kukk. Toimub paremate autasustamine ning üldvõitja väljakuulutamine.

Koos lauldakse laulu ¥Kala elab vees´

 • Plakatite näitus

Aulas on üleval valmistatud plakatid