Ramsi LAK

Projekti ¥VESI – MEIE KALLEIM VARA¡ toimumisaeg: 02. -06. mai 2005

Sihtgrupp: Ramsi   Lasteaed-Algkooli lapsed

Eesmärk: Anda teadmisi lastele ja lastevanematele vee säästmise võimalustest meie igapäevases elus.

 

AEG, KOHT, TEGEVUS, ÜRITUSED, MÄRKUSED

Aeg/ koht

Tegevus/üritus

märkused

 04. aprill

 

 

Töökoosolek projekti koordinaatoritega (Pärsti valla koolide ja lasteaedade esindajad)

 

 

 11. aprill

Projekti tutvustus Pärsti valla lehes ¥Oma vald¡.

 

Artikli autor V. Lükk

 02. mai –

04. mai

Lasteaed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kool

Teema läbib kõikide rühmade õppekasvatus-tegevusi. Toimuvad vestlused veest  ja selle säästlikust kasutamisest, veekogudest  ning vee-elanikest.

Katsed ja mängud veega. Abiks katseteraamatud, erinevad õppematerjalid.

Projekti ¥Lope´ materjalide tutvustamine ja kasutamine.

Kunstiõpetuses joonistused – plakatid – ühistööd teemal ´VESI – meie kalleim vara¡.

Koolieelikute õppekäik Sinialliku järve äärde. Allikad, ojavulin – loodushäälte kuulamine.

Õppekäik veepuhastusseadmete juurde: puhas vesi – must vesi. 

Jagatakse kätte infovoldikud ja antakse kodune töö peredele: täita küsimustik, kuidas säästab iga pere vett kodus.

 

Integreeritud tunnid õpilastele. Õppimine looduses. Kohalike veekogude uurimine (töölehed õpimappi)

Ujumistund (basseinivee iseärasused – töölehed õpimappi)

Õppekäik veepuhastusseadmete juurde. Veepuhastusseadmete töö tutvustamine: vajalikkus, mis juhtub kui neid pole, kuidas ja kui kaua puhastub vesi looduses (töölehed õpimappi)

Katsed veega. (ujub – upub; erinevad maitsed; taimed – vesi; värvitud vesi jne.)

Kunst: kuidas aitab vesi joonistada?

Kodune ülesanne: kuidas säästan vett kodus?

(koostöös lastevanematega)

 

 Juhataja

õpetajad

lasteaiaõpetajad

 05. mai

 

 

 

 

Muusikatunnid: tutvustatakse laulu ´Kalad elavad vees¡

Viktoriin koolilastele ja lasteaialastele. ´Mida sain teada uut sellel nädalal? Kuidas säästan vett edaspidi? Jne.¡

 

 

 

 

 

 06. mai

 

 

 

 

 

 

Nädala lõpetamine: näitus valminud joonistustest, meisterdustest.

Parimad tööd saavad auhinnatud. Näitus jääb avatuks 13. maini k.a.

 

 

 

 

Ökokrati projekti raames fotografeeritakse tehtavat, maikuu valla lehes  ilmub kokkuvõttev artikkel toimunust  (õpilaste arvamus).

 

Projekti koostas Maret Tamme