Puiatu LAK

Projekti ¥VEENÄDAL¡ toimumisaeg: 02. -06. mai 2005

Sihtgrupp: Puiatu  Lasteaed-Algkooli lapsed

 

AEG, KOHT, TEGEVUS, ÜRITUSED, MÄRKUSED

Aeg/ koht

Tegevus/üritus

märkused

 04. aprill

 

 

Töökoosolek projekti koordinaatoritega (Pärsti valla koolide ja lasteaedade esindajad)

 

Ühtlustatakse Pärsti vallas ühine veenädala toimumisaeg, keskkonnaspetsialist V. Lükilt tutvustav artikkel valla lehte ning infovoldik lastevanematele

 11. aprill

Projekti tutvustus Pärsti valla lehes ¥Oma vald¡.

 

Artikli autor V. Lükk

 13.aprill

Ajurünnak töötajatele, tööplaani valmimine

 Kõik töötajad

 02. mai

Fuajee, kuhu koguneb kogu maja pere

Avapäev. Hommikukogunemine.  Teema tutvustus lastele ja vanematele ¥ Vesi¡. Vestlus veest ja selle kasutamisest. Mõistatused veest. Jagatakse kätte infovoldikud ja antakse kodune töö peredele: täita küsimustik, kuidas säästab iga pere vett kodus.

Integreeritud tunnid ja tegevused.

Ühistööna valminud joonistused ( pilved, jõgi, vihmapiisad jne.) kinnitatakse koridori seinale. Iga päev joonistavad lapsed lisandunud teadmistest  seinale midagi  uut, nädala lõpus valmib ühistööna pilt ¥Vesi´ .

 

 Juhataja

õpetajad

lasteaiaõpetajad

 03. mai

Kool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasteaed

 

Integreeritud tunnid.

-Laulmine. Õpitakse selgeks laul ¥ Kalad elavad vees¡, veepillid

-Keh.kasv.Ujumine CRJG-is.

-Ekskursioon Viljandi Veepuhastusjaama (2. kooliaste)

-Töölehed õpilastele.

 

 

 

-Katsed veega

-Huvitav vesi – joonistamine muusika saatel

 

 

 

 

 

 04. mai

Kool

 

 

 

 

Lasteaed

 

 

 

 

 

 

 

Matk lähima veekogu juurde.

-Õpilastel töölehed (vaatlus, mõõtmine, katsed, veeproovid)

 

 

Matk lähima veekogu juurde:

-¥Vee hääle´ kuulamine;

-Elu vees (loomad ja taimed);

-Mängud veega.

 

Üllatuskülaline

 Puiatu tiigid

 

 

 05. mai

Kool

 

 

 

 

 

Söögivahetund

 

 

 

 

Lasteaed

 

-Plakatite koostamine algkoolis ja ettekanded

-Huvitav vesi

-Vesi- elukeskkond

-Vesi ja inimene

Valminud töölehtedest koostatakse õpimapp.

 

Vee degusteerimine (erinevad

 

 

 

 

-Katsed veega

-Veeteemalised mängud

-Veeteemaliste piltide joonistamine

 

 06. mai

Veenädala lõpupidu

-Rühmade ja klasside esinemine

-Ühislaul

-Veeviktoriin

-Kokkuvõte tehtust (autasustamine esmaspäevasel kogunemisel).

 

-Veeteemaline näitus

 

 

 

 Lasteaed

kool

 

Ökokrati projekti raames fotografeeritakse tehtavat, maikuu valla lehes  ilmub kokkuvõttev artikkel toimunust  (õpilaste artiklid+pildid).

 

Projekti koostas Ave Orav