Raudna PK

SÄÄSTA VETT ning VÄLDI SELLE REOSTUST

 

ÕKOKRATT 2005

KAVA

RAUDNA PÕHIKOOLIS

 

 

Aeg:                 vahemikus 2.-17. mai

 

Osalejad:            128 õpilast

                        15 õpetajat

                        kõik lapsevanemad ja personal

 

Tegevused:      

I.                    Ühisettevõtmised

 

Avamine 2. mail ülekoolilisel kogunemisel.

 

Eelnevalt on väljakuulutatud omaloomingukonkurss ´Vesi sõnas ja pildis¡.

 

Küsitlus kodudes ´Kui palju kulutab meie pere päevas vett?¡. Analüüsid. Kokkuvõtted. Esitlus klassiti.

 

Õpilased toovad kodudest plastpudeliga vett ning veespetsialist Jaak Jaaku määrab vee soolasust, elektrijuhtivust ja ph taset.

Katsed veega.

 

Algklassiõpilaste näidendi ´Veteselli ABC¡ esitlus kogu kooliperele.

 

II.                 Klasside miniprojektid integreeritud aineõppesse.

 

Meie kodukandi veekogud.

Ingliskeelne teemaarendus ´Vesi ja prügi¡

Saksakeelne kirjand ´Vesi – elu allikas¡

Vesi rahva keeles ja meeles (eesti keel)

 

Võimalusel Viljandi Veepuhastusjaama külastus

ja osalemine ´Puhta Vee Peol¡

 

Urve Mukk

õppealajuhataja

projektijuht