Lavassaare LA

Ökokrati keskkonnanädal Lavassaare Lasteaed-algkoolis

 

 

Kool

¥Nöpsikud´ lasteaias

¥Klaabud´ lasteaias

 

Esmaspäev,    25. aprill

Õppeekskursioon Pärnu Reiu veehaardesse.

Kuidas tuleb vesi Lavassaare kraanidesse?

Ohtlike jäätmete kogumise korraldamine ja ladustamine Lavassaare alevis.

Teisipäev,      26. aprill

Plakatite valmistamine ¥Vesi rõõmustab, vesi muretseb´

Joonistused ¥Kaladele meeldib puhas vesi´

Kolmapäev,    27. aprill

Playbox ¥Kalad elavad vees´ Isetegevuslikud liikumiskavad

 

 

Neljapäev,     28. aprill

Raba – puhta  vee reservuaar. Matk või jalgrattamatk Lavassaare ujumiskohta või Pitsalu järve äärde. Selle ümbruse uurimine ja  koristamine

 

 

Reede, 29. aprill

Ohtlike jäätmete sorteerimine ja äraviimine.

Kokkuvõtete tegemine