Oru Põhikool

Harjumaa  Oru Põhikooli projekt ÖKOKRATT 2005

¥Säästa vett ja väldi selle reostust´ kava

Aeg: 14.04. - 21.04. 2005

     Osavõtjad: 1. - 9. klassi õpilased ( 135) ja õpetajad ( 15)

 

     Tegevused:

Aeg

Tegevus

Läbiviijad

14.04.

Ökokrati nädala ja väljasõppimise perioodi

alustamise üritused

  • 1.- 4. klass on õppeekskursioonil Sagadi Looduskeskuses
  • 5. klass: Matk Saula Siniallikatele
  • 6. klass: Õppekäik Tuhala Nõiakaevule, Nõiakaevu maalimine
  • 7. klass: Õppekäik Tuhala jõgi

-         veehaare, vaatlused, katsed

    * Kooliõue planeerimine, mõõdistamised

     7. klass P

  • Ilupuude siltide valmistamine

     7. klass P

  • Vesi sünnitab laulu

7. klass T

  • 8. klass: Tuhala ümbruse kultuurilugu

 

  • 9.klass: Kohtumine Kosejõe kooliga

-         muuseumi külastus

-         kohtumine viktoriinis

 

 

Klassijuhatajad

 

Õpetaja Kairi Kull

Õpetaja Marika Kull

 

Õpetajad Kaisa Koppel ja Etlin Talioja, giid Aarne  Kivistik;

Direktor Lehte Veering, maj. juhataja Leili Jaanus;

Õpetaja Jaan Ojasson

 

Õpetaja Tiina Mihkelson

 

Õpetajad Olev Ojap, Marina Feiman, koduuurija Ants Talioja;

Õpetajad Aino Saava ja Priit Palo;

15.04.

*  Vesi ja ühiskondade areng - 8. ja 9. klass

*  Haikude kirjutamine  - 4. – 6. klass

*  Kata jõe teekond ja  temaga seonduv

     - integreeritud pikk tund

Õpetaja Aino Saava

Õpetaja Kristi Arjakse

Õp-d Elina Veering,Elve Kukk, Krista Saadoja, Kristi Arjakse;

18.04.

*  Vee saaste ja vee puhastamise teed

     - õppekäik biopuhastustiikide juurde:

        vaatlus, katsed, järeldused;

*  Vesi ja sõjad - 8. ja 9. klass

* Katseid ja arvutusi veega – 3. klass

Õpetaja Kaisa Koppel

 

 

Õpetaja Aino Saava

Õpetaja Krista Saadoja,

19.04.

VEESÄÄSTUPÄEV 1. - 4. klass

* eriplaani alusel

Õpetaja Kaisa Koppel,

Aineõpetajad

20.04.

Vee kasutus ja veega seotud ohud - 2. klass

 

 

* Tänukirja kavandite konkurss teemal

     ¥ Säästa vett´

* Vesi ja kodukant – mäng:  ¥ Trips - Traps

   - Trull´ ( klasside võistkonnad )

Praktiline osa ujulas -

ujumistreener Õnne Aro,

õpetaja Marina Feiman;

Arvutiõpetaja Etlin Talioja

 

Õpetajad Kaisa Koppel ja

Aino Saava

21.04.

Nädala lõpetamine

Kokkuvõtted

Autasustamine

Õpetajad Aino Saava ja

Kaisa Koppel