Halliste Põhikool

Ökokrati tegemised Halliste Põhikoolis

Koristuspäev "Teeme loodusele ruumi!"
Plakatikonkurss "Kodukoht puhtaks!"
RMK kevadine metsaviktoriin.
Fotokonkurss"Loodus inspireerib"
Maastikumäng
Ideekonkurss "Puhtam kool ja kooliümbrus."