Märjamaa Gümnaasium

Ökokrati projekt Olen osa loodusest 2008
Märjamaa Gümnaasiumis

Projekti eesmärk:
•    Looduse ja looduses toimuva märkamine
•    Loodussõbraliku mõtteviisi süvendamine
•    Tervislike eluviiside propageerimine

Projekt hõlmab:
•    vastavasisulisi tegevusi alates 2007/2008 õppeaasta sügisest,
•    õpetajate koolitust Ökokrati koolitusel Haapsalus ja
•    teemat kokkuvõtvat loodusnädalat 19.-23.mail

Tegevused:Sügismatkad algklassides
Projekt Linnukodu – lindude talvised söögimajad
Loodusprojektid algklassides
Kohtumine loodusfotograafiga
Fotokonkurss
Terviseretk
Südamenädal
Koristustööd
Metsaviktoriin 5. - 7.klass
Uurimistööd 6. klassis
Orienteerumismäng
Õuetunnid
Loodusainete õpetajate loodusretked


Keskkonnanädal 19. – 23.mai

Direktori tervitus kooliraadiost.
Edaspidi mängitakse kooliraadiost vahetundides linnulaulu, loodusteemalist muusikat, loodushääli eri paigust.

Õuetunnid
Linnu- ja loomafotod stendidel
Kevadmatkad algklassides
Matkaalbumi koostamine
Linnulaulu kuulamine looduses
Loodusteemalised jutukesed emakeeletundides
Linnud ja linnulood võõrkeeletundides
Stendiviktoriin
Kokkuvõte

Rita Laanesaar
Märjamaa Gümnaasiumi õpetaja