Sääse Lasteaed

SÄÄSE  LASTEAED – Tamsalu vald

KESKKONNANÄDAL 
27.-29.aprillil 2009.a

Teema “Müra pole muusika! – Vaikuse nädal”

27.04    Looduse hääled
•    Millised on loodushääled? Loodushäälte kuulamine
•    Helikaartide valmistamine
•    Linnulaulude kuulamine
Kodune ülesanne: Millist müra kohtame kodus? Mis seda tekitab? Plakat?

28.04    Helid meie ümber
•    Pillide valmistamine käepärastest vahenditest
•    Mäng “Leia samasuguse heliga karp”
•    Kunst – vaikuse joonistamine, plakati valmistamine

29.04    Ülemaailmne müra teadvustamise päev
•    Mäng enda tehtud pillidel
•    Plakatite esitlemine
•    Vaikuse vajalikkus
•    Medalite “Keskkonnanädal 2009” jagamine


Keskkonnanädala korraldasid Piret Kasekamp ja Urve Laidus