Kuusalu La Jussike

“ÖKOKRATT “ 2009 KUUSALU LASTEAIAS JUSSIKE

TEEMA “MÜRA POLE MUUSIKA”   20.-30. aprill  2009

 

 

 

ÜRITUS

AEG

SISU

VASTUTAJA

1.

“Müra pole muusika”

20. - 30. aprill

 

Teema läbib kõikide rühmade õppe- ja kasvatus-tegevusi.  Toimuvad  integreeritud  tegevused, kus räägitakse helidest meie ümber ning nende mõjust inimesele ja loodusele. Püütakse selgeks saada, milliseid loodus- ja linnuhääli tunneme ning  kuidas ära tunda müra, seda vältida, leevendada ja kas seda on võimalik ka ennetada. Keskkonnateemalised mängud. Loodusteemaliste filmide, teatmeteoste ja pildimaterjalidega tutvumine.

Juhataja  aset. õppe- ja kasvatustöö alal, rühmade õpetajad

2.

„Helid meie ümber“

aprill - mai

Kevadmatkad  erinevate häälte leidmiseks. Loodusvaatlused, õppekäigud  metsa ja alevikku.

CD-lt keskkonna- ja loodushäälte kuulamine.

Rühmade õpetajad

3.

„Müra pole muusika“

aprill

Ühislaulu „Müra pole muusika“ õppimine.

Rühmade õpetajad

4.

„Helide maailm“

 

20.-30. aprill

Joonistamine ja meisterdamine looduse teemadel.

Plakati “Müra ja vaikus“ kujundamine tehis-keskkonna ja loodushäälte võrdlemiseks.

Rühmade õpetajad

5.

„Vaikuse radadel“

27.aprill

Orienteerumismäng loodusrajal. Autasustamine.

Liikumisõpetaja

6.

„Koduümbrus kauniks“

28.aprill

Heakorrapäev lasteaia territooriumil  ja selle ümbruses koos lasteaiapere ja vanematega

Majandusjuhataja

hoolekogu

7.

„Tühja kaevu mõistatus“

29.aprill

Lasteteater „Sõber“ etendus (keskkonna teema)

Juhataja aset. õppe-

 ja kasvatustöö alal