Raasiku Põhikool

Projekt „ÖKOKRATT“

2009. aasta moto on „Müra pole muusika!“

Keskkonnahariduse projekt Raasiku Põhikoolis. Projektijuht Kadi Naha.

Aeg:                29. aprill – 08. mai 2009. aasta

Osavõtjad:     1. – 9. kl. õpilased, klassijuhatajad ja aineõpetajad; direktor.

Eesmärk:       teoreetilise ja praktilise tegevuse kaudu kujundada loodusäästlikku mõtteviisi ning arendada õpilastes hoolivat suhtumist loodusesse. Nädala raames keskendume helidele ja selle mõjule loodusele ja inimesele.

Ökonädala raames püüame selgeks saada, milliseid loodushääli (linnud, puud, vesi, loomad jne) tunneme, kuidas ära tunda müra meie endi ümber ning seda vältida ning leevendada ja kas seda on võimalik ka ennetada.

 

 

Üritus

Aeg

Läbiviijad

Märkused

Koolitusseminar „Müra pole muusika!“

16. aprill Tallinnas

 

Priit Adler

Keskkonna-ministeerium

Ülemaailmse müra teadvustamise päev – vaikusepäev

Kalad – nn vaikuseetalon – joonistamine, maalimine, meisterdamine.

Vahetundide ajal helide otsimine kooli ümbruses ja sees

29. aprill

Projektijuht

Klassijuhatajad, aineõpetajad

 

 

 

Algklassid

 

 

 

Kunstiõpetuse tunnid

 

Kooli ümbrus/kooli seees

Reklaami valmistamine, väljapanek

29. aprill

Projektijuht

 

Heakorrapäev

30. aprill

Klassijuhatajad, aineõpetajad, direktor

 

Kogunemine - Ökonädala avamine

Laulu kuulamine

4. mai

Projektijuht, direktor

Kooli saal

Pillide valmistamine

4. mai

Muusika õpetaja Heli Karu

Muusika tunnid

Ülevaatlikud stendid

4. mai

Projektijuht

I ja II korrus

Raamatute (mürast, helidest loodusest; häältest jne)  tutvustus; väljapanek

5. mai

Raamatukogu juhataja Marju Kondratjev

II korrus

Helid meie ümber

* tehiskeskkonna helid

* loodushääled

kuulamine

5. mai

Algklasside õpetajad

Kooli saal

Õppefilm – „Müra meie ümber“

5. mai

Projektijuht

Arvutiklass

Ettekanne mürast

Mürakatsed

5. mai

2. tund

Algklasside õpetajad, füüsika õpetaja Arno Vorsman

 

Stiilipäev – Milline näeb välja vaikus?

5. mai

Algklasside õpetajad

 

Fotokonkurss

6. mai

Klassijuhatajad, loodusringi juhendaja Merli Seli

Koridoride seintel

Kunstinäitus “Müra pole muusika!“

6. mai

Alglasside õpetajad, kunstiõpetajad

Koridoride seintel

Laul „Müra pole muusika“

6.mai

Muusika õpetaja Heli Karu

Õpitakse muusika tundides

Esinemine nädala lõpetamisel

Matk „Helid meie ümber“ –kooli ümbrus (matka käigus looduslike materjalidega kirjutamine; linnuhäälte matkimine; mängud looduses; suurima müraallika väljaselgitamine)

7. mai

Algklasside õpetajad

 

Luulekonkurss ja kirjandid (õpetajad valivad, mida ise teha tahavad)

7. mai

Algklasside õpetajad, eesti keele õpetaja Aet Jõesuu

Parimad tööd koridoride seintel

Kooli saal

Viktoriin algklassidele

8. mai

Algklasside õpetajad

 

Kooli saal

Viktoriin 5.-9 klassidel (ettekannete ja stendide põhjal)

8. mai

Füüsika õpetaja Arno Vorsman, projektijuht

 

 

Joonisfilm (algklassidele) ???

8. mai

Projektijuht

 

Arvuti klass

Ökonädala lõpetamine

15. mai

Projektijuht

 

Kooli saal

Puhta Õhu Pidu tublimatele osalejatele

Selgitamisel (???)

Projektijuht

 

 

Jüri Gümnaasiumi staadion

Harjumaal

Lõpukonverents

juuni ???

Projektijuht

Jaaniojal Lääne-Virumaal

 

 

  • vahetundide ajal tuleb kooli raadiost erinevate lindude hääli;