Kohila Gümnaasium

Kohila Gümnaasiumi keskkonnanädal teemal „MÜRA POLE MUUSIKA”

Kohila Gümnaasiumi keskkonnanädalad toimuvad alates 2004. aastast. Selle-aastane keskkonnanädal toimus 16.-23. aprillini. Ühendasime  esmakordselt keskkonna- ja südamenädala ja nimetasime selle keskkonna-südamenädalaks, mida õpilased ka mitmeti tõlgendasid. Leidsime, et just selle-aastane nädalateema MÜRA POLE MUUSIKA võimaldab kahe nädala lõimimist, sest müra mitte ainult ei saasta elukeskkonda, vaid kahjustab ka tervist.

Keskkonnanädala kava:
Neljapäev, 16. aprill – ülemaailmne müra teadvustamise päev.
•    Ülekooliline raadiosaade, kus räägiti õpilastele mürast ja selle mõjust ning tutvustati keskkonnanädalal toimuvat, kuulutati välja ideedekonkurss 10.-12. klassidele teemal KUIDAS VÄHENDADA MÜRA KOHILA GÜMNAASIUMIS. Samas laulis esimest korda päeva lind KULDNOKK, kelle laulu oli võimalik kuulata iga tunni algul.
•    Algklasside õpilastele toimus keskkonnaüritus koostöös Eesti Taaskasutusorgasnisatsiooniga.
•    Põhikooli õpilastele tutvustati bioloogiatundides müra mõju inimesele ja füüsikatundides räägiti müra olemusest.
•    Algasid meie kooli õuesõppetunnid.
•    Õpilasesindus kutsus kooliperet üles toimetama vahetundides käratumalt.
•    Kooli kodulehe kaudu avati pääs keskkonnaviktoriini lahendama.
Reede, 17. aprill
•    Tantsuvahetunnid kooli aulas oma südame tervise heaks ja selleks, et aktiivse liikumisega maandada pingeid ning olla siis järgnevates tundides vaiksemalt.
•    Laulis päeva lind METSVINT.
•    Õpilased registreerusid taaskasutuslaadale.
•    Bioloogia ja füüsika tundides räägiti mürast, geograafiatundides kaardistati kodukoha suuremaid müraallikaid, laulmise tundides lauldi laulu MÜRA POLE MUUSIKA.
Esmaspäev, 20. aprill
•    Taaskasutuslaat
•    Laulu MÜRA POLE MUUSIKA ühislaulmised
•    Laulis päeva lind PÕLDLÕOKE
Teisipäev, 21. aprill
•    Kogu kooli ühistegemise päev, mille käigus valmis tore maskott „MESIKOBRAS”.
•    Ökofestivalil käinud tantsurühm esitas oma konkursikava.
•    Õpilasesindus kaardistas kooli mürataset vahetundides.
•    Laulis päeva lind VÄIKE-LEHELIND.
•    Gümnaasiumiõpilased esitasid oma müra vähendamise ideed.
Kolmapäev, 22. aprill
•    Projektipäev müra vähendamiseks ainetundides ja vaikseimate klasside väljaselgitamine.
•    Laulis päeva lind ÖÖBIK.
•    Õpilasfirma STUUPAK pakkus juur- ja puuvilju.
•    Ülekooliline linnulaulu tundmise võistlus.