Sääse Lasteaed

SÄÄSE LASTEAED

Loodusnädala kava
12.-16.mai 2008

OLEN OSA LOODUSEST


Teema läbib nädala jooksul kõikide rühmade õppe- ja kasvatustegevusi läbi integreeritud tegeluste, kaasates keskkonna-  ja loodushoiu: õppefilmide vaatamise, teatmeteoste uurimise, pildimaterjalidega tutvumise läbi. Õppekäigud, vestlused, vaatlused, loodushäälte kuulamine, ilmastiku jälgimine on selle teemanädala lahutamatud osad.
Eesmärgiks on tekitada lastes teadmine, et “Mina  olen osa  loodusest”

E.12.mai
  Sissejuhatus keskkonnanädalasse.
  Mis elu toimub mullas? Elu mullas - uurime luubiga, mutukad-putukad, taimede istutamine,
  mulla omadused.
  Mäng “Mullaosakese rännakud”

T: 13.mai
Veeosakeste ringkäik looduses. Mängud, katsed, veevaatlused, elusloodus vees, veemailma saladused.
Video:Rändur Tilk. 

K:14.mai
Põnevusmäng maastikul: OTSI  JA PANE KOKKU !  Eesmärgiks  on leida uut-vana  meie lähiümbrusest, teha see lastele huvitavaks ja tähelepanuväärseks.
 
N: 15.mai
        Puhas loodus. Pakendite taaskasutus, prügi sorteerimine.
        Lapsed ja lapsevanemad meisterdavad koos pakenditest põnevaid asju.
        Näitus.
       Õppekäik Tamsalu jäätmejaama.

R: 16.mai
Olen osa loodusest. Kokkuvõte nädalast. Külla tulevad üllatuskülalised, kes koos lastega mänge mängivad.
      Piknik.


Kava koostas Ester Lauri