Ahula LA  AK

LOODUSNÄDALA KAVA AHULA LASTEAED – ALGKOOLIS

2.MAI – 9.MAI  PILTVIKTORIIN LOODUSEST (TUNNE TAIMI, LOOMI, LINDE, KALU)

2.MAI – MATK KODUKANDIS (KOPRATAMM, KEVADLILLED, LINNULAULU KUULAMINE)

3.MAI – ÜLE – EESTILINE KORISTUSPÄEV (AHULA TEHISJÄRVE ÜMBRUSE KORRASTAMINE)

5 – 9.MAI  LOODUSPLAKATITE VALMISTAMINE “LOODUSE ELURING”

6.MAI – SPORTLIK PÄEV TEHISJÄRVE ÄÄRES (MAASTIKUMÄNG)

8.MAI – ASFALDIJOONISTUSTE PÄEV “KEVAD KÄES!”

LISAKS:
•    VANAPABERI KOGUMINE,
•    KOOLI ÜMBRUSE KORRASTAMINE,
•    ÕUESÕPPE TUNNID (KUNSTIÕPETUS, LOODUSÕPETUS, INIMESEÕPETUS, MUUSIKAÕPETUS),
•    LOODUSRAAMATUTE NÄITUS