Koolmeistritest võivad saada ohuolukorras ootamatud kõneisikud

Koolmeistritest võivad saada ohuolukorras ootamatud kõneisikud

MTÜ Ökokratt 
Pressiteade
05.01.2011


Reede, 7. jaanuari hommikul kell 10 kogunevad 90 eesti ja vene keelt kõnelevat Eestimaa pedagoogi  Keskkonnakonverentsile Jõhvi kontserdimajja, et panna lõpppunkt integratsiooniprojektile „Loodus õpetab õpetajaid“. Konverents on jätk projekti algetapis korraldatud looduse jäljendamise ja multifilmide valmistamise kursusel osalenud õpetajatele.

Keskkonnakonverentsi avaettekandes pöörab Triin Vihalemm, Tartu Ülikooli dotsent, tähelepanu olukorrale, kus loodusainete õpetajast võib ootamatult saada kõneisik ohuolukorras, kelle poole pöördutakse lisaselgituste saamiseks. Dotsent Vihalemm vastab küsimusele, mida tehakse või võetakse ette, kui saadakse looduslikku või tehnoloogilist päritolu ohu hoiatus, arvestades, et me pärineme erinevast inforuumist ning oleme erineva kultuurilise kogemusega ja usaldame erinevaid infoallikaid.

Teise läbiva põhiteemana lahkab konverentsil kultuuriajaloo doktor David Vseviov integreerimise protsessi läbi kultuuri ja ajaloo.

Lisaks tutvustatakse konverentsil Virumaa looduspärleid, arutletakse keskkonnaprobleemide ja tehismaastiku ümberkujundamise üle.

Konverentsil demonstreeritakse loodusvaatluste tulemusena õpetajate valmistatud omaloomingulisi multifilme. Tänaseks on koolmeistrid  demonstreeritud kodutööna omaloomingut ligi 15 000 noorele. Multifilmid on nähtavad ning  alla laaditavad Ökokratt kodulehelt.

Projekti „Loodus õpetab õpetajaid“ eesmärgiks on Eesti looduse esitlemine Eesti kodanikele ja Euroopa kolmandate riikide kodanikele (edaspidi EKRK) ning suurendada seeläbi huvi Eesti maa ja kultuuri vastu, millega suureneb omakorda EKRKde ja Eesti kodanike teabevälja ühisosa ja edendab suhtlust ELi kodanike ja EKRKde vahel.

Euroopa kolmandate riikide kodanikud on inimesed, kes ei ole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (Norra, Island, Liechtenstein) ega Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud. Kõikide teiste riikide kodanikud on EKRKd. Eesti puhul kuuluvad EKRKde hulka ka määratlemata kodakondsusega isikud.

Projekti rahastavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Euroopa Liit, ja Kultuuriministeerium,  toetab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.
Projekt viiakse läbi koostöös Tartu Ülikooli Narva Kolledþi, Kohtla-Järve Linnavalitsuse, Jõhvi Vallavalitsuse ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga.

MTÜ Ökokratt on sarnaseid projekte läbi viinud aastast 1999 ning Ida-Virumaal alates 2005. aastast.

Lisainfo:
Priit Adler
MTÜ Ökokratt
GSM +372 51 32 149
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.