Paldiski

PALDISKI GÜMNAASIUMIS

Tarbimine ja kokkuhoid

 

Eesmärk: Pöörata tähelepanu liigsele

tarbimisele ja suunata õpilasi kokkuhoiule.

Õpetada lastele jäätmete hulga

vähendamist ja sorteerimist.

 

Osalejad: I – XII klass

 

Eelteave keskkonnanädala toimumisest:

26 aprill (kuulutatakse välja konkursid)

 

Keskkonnanädala toimumise aeg: 10 – 14 mai

 

Kavas on:

&       Plakatikonkurss “Tarbi säästlikult” (Kunstiõpetaja Tõnu Soo) Töödest koostatakse näitus.

&       Kirjatööde  konkurss “Kui prügikotid räägiksid” (luuletused, jutud jne.) Parimad tööd pannakse ka teistele lugemiseks stendile (Emakeele õpetajad: Aime Soonvald ja Enel Pärs)

&       Väliskülaline (loeng)

&       Klassidevaheline vanapaberi kogumise võistlus (klassijuhatajad)

&       Paneme üles plastpudelite ja patareide kogumise kastid.

&       Stend “Säästliku tarbija meelespea” (Erica Pärt)

&       Keskkonnaviktoriin I-V ja VI-XII (Liilia Kärp ja Birgitta Tints)

&       “Ära viska prügi maha” laulu õppimine (Muusikaõpetaja Sirje Kullus)

&       Prügisorteerimise võistlus (Erica Pärt)

&       Kokkuvõte toimunud nädalast. Parimate autasustamine.

&       Hea ilma korral lõpupiknik

 

PALDISKI LASTEAIAS “NAERULIND”

 

Projektist võtavad osa meie lasteaia 2 rühma. 5-6 aastased ja 6-7 aastased lapsed.

Toimumise aeg: 08.04.04- 16.04.04.a

Eesmärk: Õpetada lastele keskkonda säästvat käitumist, jäätmete hulga vähendamist.

 

Kava:

Reede 08.04
Tegevusplaani koostamine. Lastevanematele teavitamine.

 

Esmaspäev 12.04
Projekti tutvustamine lastele. (Mis on prügi; mis prügist edasi saab; miks ei visata prügi maha; kuidas oma ümbrust puhtana hoida). “Äraviska prügi maha” laulu tutvustamine.

Ühistöö: Plakat vanapaberist ( kataloogid; ajalehed).

 

Teisipäev 13.04

Ekskursioon EMEX- isse.

 

Kolmapäev 14.04
Rannaääre koristus. Huvitavamad leiud tuua ka nädalalõpus toimuvale näitusele.


Neljapäev 15.04
Kontrollkäik Paldiski linnas ning selgitada välja kas meie linna tänavatel on piisavalt prügikaste.

Meisterdamine: olmejäätmetest

Reede 16.04
Näituse korraldamine lasteaia saalis
Nädala pidulik lõpetamine.