Keila

KEILA GÜMNAASIUM

 Keskkonnakuu üritused toimuvad 12.-30.aprillini koostöös Keila
 Linnavalitsusega projekti Ökokratt raames.

 1.Infobuklettide jagamine Keila linna elanikele     12.-19.04
 2.Keskkonnaalane viievõistlus 1.-8.klassidele       12.-28.04
   a)plastpudelite kogumine                          19.-23.04
   b)"Eesti koolilaste metsapostkaart 2004" konkurss 12.-14.04
   c)plakatikonkurss "Õpime elama säästlikult"       19.-23.04
   d)osavõtt suurest koristusaktsioonist                 23.04
   e)fotokonkurss "Jäätmed ja meie elukeskkond"      12.-25.04
 3.Osavõtt Keila Kiwanis Klubi ja koolide koristus-      22.04
   aktsioonist "Kodulinn korda"
 4.Keskkonnapäev ja ettekanne "Autovoogude loendamise    23.04
   tulemustest 2002-2004 Keila linnas"
 5.Autovoogude loendamine Keila tähtsamatel ristmikel    23.04
   (8.klassid)
 6.Ettekanne "Autotranspordi mõjust elusloodusele"       28.04
   Lauri Klein (Keskkonnaministeerium) 8.-11.klassidele
 7.Osavõtt vanaraua kogumiskampaaniast
 8.Osavõtt vanapaberi kogumiskampaanist
 9.Kokkuvõtted keskkonnakuuüritustest ja autasustamine    30.04


Keila Algkool

Keila Algkooli keskkonnanädala kava (26-30.04.2004):

 

26.04 – Prügist plakatite meisterdamine ja teemakohaste piltide joonistamine

Algab neljapäevani kestev vanapaberikogumine

 

27.04 – Prügilaulu ja prügitantsu õppimine

 

28.04 - I-III klassidele Kultuurikeskuses etendus ¥Klounid Piip ja Tuut teevad trikke´

 

29.04 – Kooli ümbruse koristamine. Vanapaberi äraviskamine konteineritesse. Cleanaway prügiautoga tutvumine. Jäätmete kogumisest räägib Taidus Aave, Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse esimees.

 

30.04 – Prügiskulptuuride  näitus