Haapsalu Linna Algkool

Haapsalu Linna Algkooli   keskkonnanädala 2009

„Müra pole muusika“ tegevuskava.

Sihtgrupp: Haapsalu Linna Algkooli I – VI klassi õpilased (217)  ja õpetajad

Toimumise aeg: 18. – 22. mai 2009

Eesmärgid: Haapsalu Linna Algkooli õpilane

  • tunneb  erinevaid loodusehääli;
  • teab, et müra on organismile kahjulik -  koormab  kuulmiselundit,  peaaju,  alandab tähelepanuvõimet, põhjustab stressi, väsimust ja näiteks vereringesüsteemi haigusi;
  • tunneb ära müra, oskab seda leevendada, võimalusel ennetada, vältida.

a

I kooliaste

II kooliaste

20.04

Tegevuskava koostamine I kooliastme, II kooliastme ja aineõpetajate töörühmades

22.-23. 04

ÖKOKRATInädalala infostend valmistamine  - TLÜ Haapsalu kolledþi üliõpilased, kes on HLAs  kutseorientatsiooni praktikal

04.05-15.04

Muusikatundides laulu „Müra pole muusika“ õppimine. Vahetundides laulu laulmine (Laul kõikide klasside arvutites töölaul, sõnad lastele kätte jagatud)

14.05

Stend välja

18.05

Ökokratinädala avamine saalis ( ühislaul „Müra pole muusika“, tegevuskava tutvustamine).

Muusikakooli kontsert saalis.

19.05

Loodushäälte kuulamine. Müratehnika. Klassiuste taha valmivad pildid  HELI/MÜRA

20.05

Pildid klasside uste taha HELI/MÜRA.

Õppekäik loodusesse töölehega „Helid ja hääled“.

21.05

Tunnis video „Mürafoor“ vaatamine. Arutelu – hea ja halb müra. Vaikuse kuulamine.

Tundides erinevate loodushäälte kuulamine – kas tunned neid hääli?

22.05

Keskkonnanädala lõpetamine – saalis viktoriin – Kas tunned neid hääli?

Ühislaul „Müra pole muusika“. Autasustamine.

 

*Ainetundides läbivaks teemaks „Mis on müra? Kuidas ta mõjub tervisele!?“

* Muusikatundides muusika ja rütmi tegemine loodusliku materjaliga. Orkester.

* Virgutavad vahetunnid – harjutused muusika saatel

 

Keskkonnanädala tegevuskava valmis Haapsalu Linna Algkooli klassiõpetajate (I – VI kl) ühistööna.

24.aprill 2009                                                                                                          Viive Karnau