Kernu valla Haiba LA RIISIKAS

ÖKOKRATI NÄDAL.

SIHTGRUPP  - LASTEAIA LAPSED , PERSONAL JA VANEMAD
AEG: 20-30.04. ja 06. - 20.05. 2009.a.

 

AEG     TEGEVUS     LÄBIVIIJAD
20.04. Loodusliku materjali kogumine   Matk Nõiametsa, õpetajad
21.04. Linnuhäälte kuulamine ja piltide vaatamine internetist õpetajad
22.04. Looduspillide meisterdamine  -  tuulepillid, rütmipillid, kellukesed, sahinapillid       õpetajad
23.04. Laulud kevadhäältest -  looduspillide orkester   muusikaõpetaja
24.04. Kevadhäälte kuulamine  rabas- konnad, kured jt.    õpetajad
25.04. Lasteaia õueala korrastus  - linnud õunaaeda pesakastide korrastus personal, vanemad koos lastega
27.04. Sepa talu muusika - Pille juures           õpetajad
28.04. Vanade rahvapillide tutvustus ja koos musitseerimine  -pillid puust, nahast ja hobusejõhvist Kail ja Endrik Visla
29.04. teater "Rongisõit" - Kaseriisika rühm teater  " Riid juurviljaaias " - Männiriisika rühm   õpetajad: Pille,  Ene 
30.04. Nõiapidu Linnu-Lonniga teatrid "Naeris" - Kukeseen,  "Maast lahti" - Kuuseriisikas Külli  ja teised õpetajad
06.05. Konnakontserdi kuulamine - tiigi ääres     õpetajad
13.05. Muusikaline lasteteater  "Metsapere lustakad lood"  Anne Velli 
20.05. Bussisõit Matsalu linnuriiki        Kernu valla üritus - Nella 
01.06. Lastekaitsepäev  "Müra pole muusika"     Kernu valla rahvamaja
               
               
               
               
               
Koostasid: Riina Lotamõis