Metsküla AK

Metsküla algkooli projekti ,, Mets õpetab!" kava
 
Esmaspäeval, 7.mail, tutvumine metsalindude välimuse ja lauluga linnumäärajate ja inteneti vahendusel
Teisipäeval, 8. mail kirjutame juttu ,,Minu lemmikpuu"
Kolmapäeval, 9.mail, matk Metsküla matkarajal, metsavaatluse töölehtede täitmine
Neljapääeval, 10.mail, metsas õitsevate liikide õppimine, määrajate kasutamine
Reedel, 11.mail, kokkuvõtted tegevustest, õpimapi lehtede vormistamine
 
Tegevused viib läbi õpetaja Marje Loide